İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1321Useful Life Faydalı Ömür, Hizmet Süresi
1322User (Of Financial Statements) Kullanıcı (Finansal Tabloları Kullanan)
1323Users Kullanıcılar
1324Users Of Financial Statements Finansal Tabloların Kullanıcıları
1325Vacation bookİzin Defteri
1326Vacation Paymentİzin Ücreti
1327Vacation-PayGenel Tatil Ücreti
1328Valid CostsGeçerli Maliyetler
1329ValidityGeçerlilik
1330ValuationDeğerleme
1331Valuation AccountsDeğer Düzenleyici Hesaplar
1332Valuation ErrorsDeğerleme Hataları
1333Valuation-Unity PrincipleDeğerlemede Birlik İlkesi
1334Value AddedKatma Değer
1335Value Added Tax Deferred to Future Years or Written OffGelecek Yıllara Ertelenen veya Tekin Edilen KDV
1336Value Added Tax ReceivedHesaplanan KDV
1337Value Added Tax to Deductİndirilecek KDV
1338Value Added Using TableKatma Değer Kullanım Tablosu
1339Value AnalysisDeğer Analizi
1340Value ChainDeğer Zinciri
1341Value CorrectionDeğer Düzeltimi
1342Value DateValör
1343Value Difference of Securities IssuedMenkul Kıymetler İhraç Farkları
1344Value EngineeringDeğer Mühendisliği
1345Value of EqualEmsal Bedel
1346Valueable Financial DocumentsDeğerli Kağıtlar
1347Value-Added ActivitiesKatma değeri Olan Faaliyetler
1348Value-Added CostKatma Değer Yaratan Maliyet
1349Value-Added TaxKatma Değer vergisi
1350VariableDeğişken

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir