İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
1351Variable Cost MethodDeğişken Maliyet Yöntemi
1352Variable Cost RatioDeğişken Maliyet Oranı
1353Variable Estimation Sampling MethodNiceliklere göre tahmin örneklemesi
1354Variable ExpensesDeğişken Giderler
1355Variable PlansDeğişken Planlar
1356Variable Working CapitalDeğişken İşletme Sermayesi
1357VarianceSapma
1358Variance AccountsFark Hesapları
1359Variance AnalysisSapma Analizleri
1360Variance Balance SheetsDeğişim Bilançoları
1361VehiclesTaşıtlar
1362Venture CapitalRisk Sermayesi
1363Venture Capital InvestmentRisk Sermayesi yatırımı
1364Venture Capital Investment CompanyRisk Sermayesi Yatırım ortaklığı
1365Vertical AnalysisDikey Yüzde Yöntemi
1366Vertical GrowingDikey Büyüme
1367Vertical HoldingDikey Holding
1368Vertical IntegrationDikey Bütünleşme
1369Vertical Integration StrategyDikey Bütünleşme Stratejisi
1370Vertical MergersDikey Birleşmeler
1371Vertical Percentage Balance SheetDikey Yüzde Bilançosu
1372Vertical Percentage Income StatementDikey Yüzde Gelir Tablosu
1373Vested BenefitsYan Haklar
1374VirementVirman
1375Visa CouponsVisa Kuponları
1376Visual ProofsGörsl Kanıtlar
1377Volume-Profit ChartHacim-Kâr Grafiği
1378Variable Overhead VarianceDeğişken Genel Üretim Giderleri Sapması
1379Valid Expectation Geçerli Beklenti
1380Value Added Statement Katma Değer Tablosu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir