İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
121Bias Peşin Hüküm, Taraflı, Yanlı
122BidAlış
123Bid Bonds Teminat Tahvilleri
124Bid Price İhale (Teklif) Fiyatı
125Binding Sale Agreement Bağlayıcı (Vazgeçilmez) Satış Anlaşması
126Biological Asset Canlı Varlık
127Biological Transformation Biyolojik Dönüşüm
128Board Of Directors Yönetim Kurulu
129BondTahvil
130Bonus Issue Bedelsiz Hisse Senedi Verilmesi
131Bonus Plan İkramiye Planı
132Book Of Contracts Poliçeler Bütünü
133Book Value Defter Değeri
134Borrowing Costs Borçlanma Maliyetleri
135Bottom- Up Test Esastan Başlayarak Sonuca Gidilen Test
136Budget BalanceBütçe Dengesi
137Business Combination İşletme Birleşmeleri
138Business Segment Faaliyet Alanı / İş Dalı /
139Business Unit İşletme Birimi
140Bull Hisselerin yükseleceğini önceden tahmin edip hisse satın alan kişi
141Bullion Külçe altın
142Buying Segment Satın Alan Bölüm / İş Dalı
143Broker Simsar
144By- Product Yan (Tali) Ürün
145Call Options Alım Opsiyonu
146Callable İhbarlı (Vadeden Önce Ödenebilir, Değiştirilebilir…)
147Cap Faiz Tavanı ( Tavan Faiz Oranı)
148Capital Sermaye
149Capital Appreciation Sermaye Kazancı (Gayrimenkullerle İlgili)
150Capital Asset Pricing Model Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir