İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
151Capital Contribution Sermaye Artırımı
152Capital Expenditure Yatırım Harcaması
153Capital Gain Sermaye Kazancı (Yatırım Araçlarının Satışından Ya Da Değer Artışından Elde Edilen Gelir )
154Capital Maintenance Sermayenin Korunması
155Capital Maintenance Adjustment Sermayenin Korunması İle İlgili Düzeltme
156Capital MarketSermaye Piyasası
157Capitalisation Aktifleştirme
158Capitalisation Of İnterest Faizin Aktifleştirilmesi
159Carried At Cost Maliyet Bedeliyle Gösterme
160Carry Forward Aktarma, Taşıma (Nakli Yekun)
161Carrying Amount Defter Değeri / Taşınan Değer
162Cash Nakit
163Cash (Cont.) Kasa
164Cash a cheque Çek bozdurmak
165Cash Basis Nakit Esası
166Cash card Bankamatik kartı (nakit para çekmeye yarayan kart)
167Cash Equivalents Nakit Benzerleri (Geçici Yatırımlar)
168Cash Flow Nakit Akışı
169Cash Flow Risk Nakit Akış Riski
170Cash Flow Statement= Statement Of Cash Flows Nakit Akış Tablosu
171Cash Generating Unit Nakit Yaratan Birim
172Cash Inflow Nakit Girişi
173Cash On Hand Nakit Mevcudu
174Cash Outflow Nakit Çıkışı
175Cash Payments Nakit Ödemeler
176Cash point Bankamatik
177Cash Price Equivalent Peşin Fiyat Eşdeğeri
178Cash Proceeds Nakit Tahsilat
179Cash Surrender Value Nakit Teslim Değeri
180Catastrophe Bond Afet Poliçesi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir