İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
181Catastrophe Provisions Afet Poliçesi Karşılıkları
182Cedant Sedan ( Sigortalanan Sigortacı)
183Central Bank Merkez Bankası
184Certificates Of Deposit Mevduat Sertifikaları
185Cessation (Of Capitalisation) Aktifleştirilmenin Durdurulması
186Change (verb) Döviz bozdurmak
187Chief Executive Officer İcra Kurulu Başkanı / Genel Müdür
188Claim Talep, Hak, Dava Etme
189Class A Preference Share A Tipi İmtiyazlı Hisse
190Class Of Assets Varlıklar Sınıfı
191Class Of Property, Plant And Equipment Maddi Duran Varlıklar Grubu
192Classification Sınıflandırma
193Classification Of Inventory Stokların Sınıflandırılması
194Clearance of AccountsHesapların İbrası
195Close Members Of The Family Of The Individual Bireyin Yakın Aile Fertleri / Raporlayan Kuruluşların Kararlarında Etkin Olan Grup Şirketleri
196Closing Market Prices Borsa Kapanış Fiyatları
197Closing Rate Kapanış Kuru, Fiyatı
198Closure of AccountsHesapların Kapanması
199Collateral Teminat, Güvence
200Collateralised (Asset, Borrowing) Teminata Bağlanmış (Varlık, Borç) (Transfer Edilen Finansal Araç Karşılığında)
201Collectability Tahsil Edilebilirlik
202Collection Tahsilat
203Commencement Başlangıç
204Commencement Of The Lease Term Finansal Kiralama Sözleşmesinin Başlangıcı
205Commercial Substanceİşlemin Ticari Özü
206Commision Komisyon
207Commitment Taahhüt
208Commodity Ticari Mal
209Comparability Karşılaştırılabilirlik
210Comparability Over Time Zaman Sürecinde Karşılaştırılabilirlik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir