İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
211Comparable Interim Period Karşılaştırılabilir Ara Dönem
212Comparative Balance Sheet Karşılaştırmalı Bilanço
213Comparative Information Karşılaştırmalı Bilgi
214Compensated Absences Ücretli İzinler
215Completeness Tamlık, Bütünlük
216Compliance With International Accounting Standards Uluslar arası Muhasebe Standartlarına Uyumluluk
217Component Kısım, Bölüm, Kalem, Unsur, Özellikli İçerik
218Compound Financial Instruments Ortaklık Ve Alacaklılık Hakkını Sağlayan (Bileşik) Finansal Araçlar
219Compound Instrument Bileşik Araç
220Concentration Of (Credit Etc) Risk Risk Yoğunlaşması (Kredi Vb.)
221Configuration Of The Cash Flows Nakit Akışlarının Niteliği
222Consequential Amendment En Son Düzenleme
223Consideration Ödenen, Karşılık Olarak Verilen
224Consolidated Balance Sheet Konsolide Bilanço
225Consolidated Financial Statements Konsolide Finansal Tablolar
226Consolidated Group Konsolide Edilmiş Şirketler Grubu
227Consolidation Konsolidasyon
228Consolidation Purposes Konsolidasyon Amaçları
229Construction Contract İnşaat Taahhüdü (Sözleşmesi)
230Constructive Obligation Zımni Kabulden Doğan Yükümlülük
231Contingency Koşullu
232Contingent Asset Koşullu Varlık
233Contingent Liability Koşullu Borç-Yükümlülük
234Contingent Rent Koşullu Kira
235Contingent Share Agreement Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi
236Contingently Issuable Shares Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri
237Continuing Operations Sürdürülen Faaliyetler
238Contract Sözleşme
239Contracts That May Be Settled in (Ordinary) Shares Or Cash Ödemesi Hisse Alımı Ya Da Nakitle Yapılabilen Sözleşmeler
240Contractual Arrangement Sözleşmeye Bağlı Düzenleme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir