İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
241Contractual Obligation Sözleşmeye Bağlı Yükümlülük
242Contractual Rights Sözleşmeden Doğan Haklar, Sigorta Sözleşmesine Bağlı Haklar
243Contribution Katkı
244Control Kontrol
245Control (Of An Asset) Varlıktan Ekonomik Yarar Sağlama Gücü
246Control (Of An Enterprise) Bir İşletmenin Kontrolü; (İşletme Faaliyetlerinden Yarar Sağlamak Üzere Finansal Ve Faaliyet Politikalarını Yönetme Gücü)
247Control Number Kontrol Sayısı ( Dönem Net Karının Potansiyel Hisse Senedi İhracına Etkisini Açıklamak Üzere)
248Convenience Translation Uygunluk Çevirisi ( Finansal Tabloların Farklı Para İle İfade Edilmesi)
249ConvergenceYakınlaşma/Yakınsama
250Conversion Option Değiştirme (Dönüştürme) Hakkı (Finansal Araçlarla İlgili)
251Convertible Bonds Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahvil
252Convertible Stock Konvertibl Hisse
253Convertible Money Altın veya Gümüşle Serbestçe Değiştirilebilen Kâğıt Para
254Convertible Debt Dönüştürülebilir Borç
255Convertible Instruments Dönüştürülebilir Araçlar
256Convertible Preference Share Dönüştürülebilir İmtiyazlı Hisse Senedi
257Copyright Telif Hakkı
258Core InflationÇekirdek Enflasyon
259Corporate Assets Şirket Varlıkları (Bölümlere Tahsis Konusuyla İlgili)
260Cost Maliyet
261Cost Formula Maliyet Hesaplama Tekniği (Stoklarla İlgili)
262Cost Method Maliyet Yöntemi ( Yatırımlarla İlgili)
263Cost Model Maliyet Modeli ( Bilançodaki Maddi Duran Varlıkların Gösterimi)
264Cost Of An Acquisition Elde Etme Maliyeti (Ödenen Bedel Veya Değiştirilen Varlığın Gerçeğe Uygun Değeri)
265Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Dissimilar Asset Benzer Olmayan Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
266Cost Of An Asset Acquired in Exchange Or Part Exchange For Similar Asset Benzer Bir Varlıkla Tamamen Veya Kısmen Takas Edilen/Değiştirilen Varlığın Maliyeti
267Cost Of An Investment Yatırım Maliyeti
268Cost Of Conversion Dönüştürme Maliyeti
269Cost Of Inventories Stokların Maliyeti
270Cost Of Inventories Of A Service Provider Hizmet Sağlayan İşletmelerinin Stok Maliyeti

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir