İngilizce Muhasebe Terimleri
İngilizce Muhasebe terimlerinin Türkçe karşılıkları


IDTerim (İngilizce)Anlamı
301Dealing Securities İşlem Gören Menkul Kıymetler
302Death Benefit Ölüm Yardımı (Ölüme Bağlı Tazminatın Nasıl Hesaplanacağı Kapsamında)
303Debt Borç
304Debt Instrument Borçlanma Aracı
305Debt Securities Borçlanma Senetleri
306Decision Tree Karar Ağacı
307Decision- Useful İnformation Karar İçin Yararlı Bilgi
308Deductible Temporary Difference İndirilebilir Geçici Fark
309Deemed Cost Tahmini/Beklenen Maliyet
310Defer Erteleme
311Deferral Method Erteleme Yöntemi
312Deferred Acquisition Costs Aktifleştirilen (Ertelenen) Edinme Maliyetleri
313Deferred Tax Ertelenmiş Vergi
314Deferred Tax Assets Ertelenmiş Vergi Varlıkları
315Deferred Tax Liabilities Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri
316Defined Benefit Liability Belirlenmiş Tazminat Borcu (Kesintisi)
317Defined Benefit Obligation Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğü
318Defined Benefit Pension PlanMaaş Esaslı Emeklilik Planı
319Defined Benefit Obligation (Present Value Of) Belirlenmiş Tazminat Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri
320Defined Benefit Plans Belirlenmiş Fayda Esaslı Planlar
321Defined Contribution Plans İşverenin Tazminata Katkı Paylı (Prim Ödemeli) Planları
322Demand Deposits Vadesiz Mevduatlar
323Demerger Şirket Bölünmesi, İşletmenin Bir Bölümünü Ayırarak Elden Çıkarma
324Demonstrably Committed Taahhüt Edilen Tazminat
325Deposit (noun) Mevduat
326Deposit (verb) Para yatırmak
327Deposit account Mevduat hesabı
328Deposit Accounting Mevduata Dayalı Poliçeler
329Deposit Component Yaşam Sigortalarının Mevduat Birimi
330Depreciable Amount Amortismana Tabi Tutar

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir