Makro Kod Listesi
Excel de kullanılan Makro Kodlarının Listesi


sayfaları, sütunları, satırları, hücrelerin raporunu verir

ID : 1891
ISLEM : sayfaları, sütunları, satırları, hücrelerin raporunu verir
MAKRO KODU : Sub AllsheetsInOpenBooks() 'Example in http://www.mvps.org/dmcritchie/excel/collections.htm Dim wkBook As Workbook, wkSheet As Worksheet ' 2001-11-24 Dim iRow As Long, iSheet As Long: iRow = 1 'Create a new sheet in the current workbook ' added

sayfalarıdaki verileri seçilen tarih aralığında rapor sayfasına listeyen kodlar aşağıdadır.

ID : 1892
ISLEM : sayfalarıdaki verileri seçilen tarih aralığında rapor sayfasına listeyen kodlar aşağıdadır.
MAKRO KODU : Private Sub CommandButton1_Click() Bastar = TextBox1 SonTar = TextBox2 Set S1 = Sheets("RAPOR") Range("A2:F4500").Select Selection.ClearContents Range("A2").Select SAYAC = 1 For sayfa = 1 To Worksheets.Count Worksheets(sayfa).Select If ActiveSheet.Name "RAPOR" Then 'If [B1] "RAPOR" Then Range("b3").Select Do While ActiveCell.Value "" If Format(ActiveCell.Value, "dd/mm/yyyy") >= Bastar And Format(ActiveCell.Value, "dd/mm/yyyy") -

sayfaların index numaraları mesajla, grafik sayfası ekleme

ID : 1893
ISLEM : sayfaların index numaraları mesajla, grafik sayfası ekleme
MAKRO KODU : Public Sub WorksheetIndex() Dim I As Integer For I = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count MsgBox ThisWorkbook.Worksheets(I).Name & _ " has Index = " & ThisWorkbook.Worksheets(I).Index Next I End Sub Public Sub InsertChartsBeforeWorksheets()'grafik Dim Worksheet1 As Worksheet For Each Worksheet1 In Worksheets Charts.Add Before:=Sheets(Worksheet1.Index) Next Worksheet1 End Sub Public Sub InsertChartsBeforeWorksheets2() Dim Worksheet1 As Worksheet For Each Worksheet1 In Worksheets Charts.Add Before:=Worksheet Next Worksheet1 End Sub Public Sub InsertChartsAfterWorksheets() Dim Worksheet1 As Worksheet Dim Chart1 As Chart For Each Worksheet1 In Worksheets Set Chart1 = Charts.Add Chart1.Move After:=Worksheet1 Next Worksheet1 End Sub

sayfaların menü olarak listelenmesi

ID : 1894
ISLEM : sayfaların menü olarak listelenmesi
MAKRO KODU : Sub Menu() Application.CommandBars("Workbook tabs").ShowPopup 930, 30 End Sub

sayfalarızın isimlerini gizleyin

ID : 1895
ISLEM : sayfalarızın isimlerini gizleyin
MAKRO KODU : Module bölümüne; Global WCnt Global Sh(1 To 100) As Worksheet Global ShNames(1 To 100) As String 'workbook'un code una; Public Sub Workbook_Open() Dim i As Integer WCnt = Worksheets.Count For i = 1 To WCnt ShNames(i) = Sheets(i).Name Set Sh(i) = Sheets(ShNames(i)) Next i End Sub Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) Dim z As Integer For z = 1 To WCnt Sh(z).Name = ShNames(z) Next z End Sub

sayfalarin kisa yolunu ekrana getirir

ID : 1896
ISLEM : sayfalarin kisa yolunu ekrana getirir
MAKRO KODU : SAYFA KISA YOLLARINI EKRANA GETİRİR Sub Menu() Application.CommandBars("Workbook tabs").ShowPopup 500, 150 End Sub

sayfam aktifken dosyam , alt+f4 ile veya x işaretine tiklayarak kapanmasin istiyorum

ID : 1897
ISLEM : sayfam aktifken dosyam , alt+f4 ile veya x işaretine tiklayarak kapanmasin istiyorum
MAKRO KODU : ThisWorkbook modulüne yerleştirilecek kodlar: visual basic kodu: -------------------------------------------------------------------------------- Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean) If ActiveSheet.Name = "Liste2" Then Cancel = True End If End Sub

sayfanın adını ,footerınada sayfa numarasını yazar.1of 5 gibi

ID : 1898
ISLEM : sayfanın adını ,footerınada sayfa numarasını yazar.1of 5 gibi
MAKRO KODU : Sub tester() Dim ws As Worksheet For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets With ws.PageSetup .LeftHeader = "&A" .LeftFooter = "Page &P of &N" End With Next ws End Sub

sayfanın en üstüne gider

ID : 1899
ISLEM : sayfanın en üstüne gider
MAKRO KODU : Sub top() Application.GoTo Reference:=ActiveSheet.Range("A1"), Scroll:=True End Sub

sayfanın kopyasını alma (adını siz belirleyin)

ID : 1900
ISLEM : sayfanın kopyasını alma (adını siz belirleyin)
MAKRO KODU : Sub copysheets() Dim iMax As Integer Dim tb1 As Integer Dim tb2 As Integer Dim ws As String ws = InputBox("Bitte geben Sie einen neuen TabBlattNamen ein") Sheets("Blanko_zum_Kopieren").Copy After:=Sheets(1) 'TabBlattName anpassen Sheets("Blanko_zum_Kopieren (2)").Name = ws Application.ScreenUpdating = False iMax = ActiveWorkbook.Sheets.Count For tb1 = 1 To iMax For tb2 = tb1 To iMax If UCase(Sheets(tb2).Name) _ -

sayfanın sağ alt köşesine çalışma kitabının adını alt bilgi olarak yazdırır

ID : 1901
ISLEM : sayfanın sağ alt köşesine çalışma kitabının adını alt bilgi olarak yazdırır
MAKRO KODU : Sub PfadInFusszeile() ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = ActiveSheet.Parent.FullName End Sub

sayfanızda hücreye 1 yazılınca bire karşılık gelen cümle otomatik yazılır

ID : 1902
ISLEM : sayfanızda hücreye 1 yazılınca bire karşılık gelen cümle otomatik yazılır
MAKRO KODU : Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range) If IsEmpty(Target) Then Exit Sub If Target = "1" Then Target = "İlçe Milli EĞitim Müdürlüğü" If Target = "2" Then Target = "Ahmet Aşkın KÜÇÜKKAYA" If Target = "3" Then Target = "Ordu İli Kabataş İlçesi" If Target = "4" Then Target = "Kabataş" End Sub

sayfanızdaki çalışma alanınızı belirleyen ve iptal eden macrolar

ID : 1903
ISLEM : sayfanızdaki çalışma alanınızı belirleyen ve iptal eden macrolar
MAKRO KODU : Sub LimiteDefilement() ActiveSheet.ScrollArea = "A1:A10" End Sub Sub RetablitDefilement() ActiveSheet.ScrollArea = "" End Sub

sayfanin aktif hücresinden aşağiya doğru sayfalariniza köprü atilir

ID : 1904
ISLEM : sayfanin aktif hücresinden aşağiya doğru sayfalariniza köprü atilir
MAKRO KODU : çalışma sayfalarınızı yaptıktan sonra makro çalıştırılır v e bulunduğunuz sayfanın aktif hücresinden aşağıya doğru sayfalarınıza köprü atılır Sub Tabellennamen_auflisten() Dim i As Integer Dim myRange As Range Set myRange = ActiveCell myRange.Resize(Worksheets.Count).Select If (MsgBox("UYARI: Sayfalara köprü oluşturulacak... !" & vbCrLf & _ Chr(13) & " Emin misin ?", vbYesNo)) _ vbYes Then Exit Sub For i = 1 To Worksheets.Count With myRange.Cells(i) .Value = Worksheets(i).Name .Hyperlinks.Add _ Anchor:=myRange.Cells(i), _ Address:="", _ SubAddress:=.Value & "!" & .Address, _ ScreenTip:="Blatt (" & .Value & ")", _ TextToDisplay:=.Value End With Next i myRange.Select MsgBox (" Toplam ") & ThisWorkbook.Worksheets.Count & _ (" Çalışma sayfasına köprü oluşturuldu"), vbOKOnly, ThisWorkbook.Name End Sub -

sayfaya göre form aç.

ID : 1905
ISLEM : sayfaya göre form aç.
MAKRO KODU : Sayfa, CommandButton ve makro isimlerini kendi çalışmana göre düzenle Private Sub CommandButton1_Click() Select Case ActiveSheet.Name Case "Sheet1" Makro1 Case "Sheet2" Makro2 Case "Sheet3" Makro3 Case Else Makro4 End Select Unload Me End Sub

sayfaya isim verme

ID : 1906
ISLEM : sayfaya isim verme
MAKRO KODU : Sheets("Sayfa1").Name = "Sayfa1"

sayfaya jpeg eklemek

ID : 1907
ISLEM : sayfaya jpeg eklemek
MAKRO KODU : Bu resim ekleme makrosu. Sub ekle() Range("A3").Select resimadi = Range("A1").Text & ".jpg" ActiveSheet.Pictures.Insert("C:\DEN\Resim\" & resimadi).Select Selection.ShapeRange.LockAspectRatio = msoFalse Selection.ShapeRange.Height = 198.75 Selection.ShapeRange.Width = 226.5 Selection.ShapeRange.Rotation = 0# End Sub Silme makrosu da çalışıyor fakat butonları da siliyor. O şimdilik muallakta kalsın yada bir kardeş el atsın Sub sil() ActiveSheet.Shapes.SelectAll Selection.Delete Range("I7").Select End Sub

sayfaya koruma koyma

ID : 1908
ISLEM : sayfaya koruma koyma
MAKRO KODU : Sub Protection() ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True End Sub

sayfaya koruma koyma ve kaldırma

ID : 1909
ISLEM : sayfaya koruma koyma ve kaldırma
MAKRO KODU : Sub KorumaKaldir() Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets ws.Unprotect ("a") Next End Sub Sub KorumaKoy() Dim ws As Worksheet For Each ws In Worksheets ws.Protect ("a") Next End Sub

sayfaya koruma koyma ve kaldırma

ID : 1910
ISLEM : sayfaya koruma koyma ve kaldırma
MAKRO KODU : Sub BlattSchutzAus() Dim wks As Worksheet For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets wks.Unprotect Password:="a" Next wks End Sub Sub BlattSchutzEin() Dim wks As Worksheet For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets wks.Protect Password:="a" Next wks End Sub

sayfaya koruma koyma ve kaldırma 2

ID : 1911
ISLEM : sayfaya koruma koyma ve kaldırma 2
MAKRO KODU : Sub deneme() Sheets("Sayfa1").Unprotect Password:="sifre" 'Buraya sizin kodlarınız yazın...... Sheets("Sayfa1").Protect Password:="sifre" End Sub

sayfaya şifre koymak

ID : 1912
ISLEM : sayfaya şifre koymak
MAKRO KODU : Private Sub Worksheet_Activate() Range("A65536").Select If InputBox("Şifre Gir?", "Şifre") = "123" Then Range("A1").Select Else MsgBox ("Şifre Yanlış") Sheets("Sayfa2").Select End If End Sub

sayfayı aktive edip aktif hücreye sayı girin

ID : 1913
ISLEM : sayfayı aktive edip aktif hücreye sayı girin
MAKRO KODU : Sub SetValue() Worksheets("Sheet1").Activate ActiveCell.Value = 35 End Sub

sayfayı gizle

ID : 1914
ISLEM : sayfayı gizle
MAKRO KODU : Sayfa Gizle Sub auto_open() Worksheets("Sayfa1").Visible = False End Sub

sayfayı kaydederken mesaj farklı kaydet iptal

ID : 1915
ISLEM : sayfayı kaydederken mesaj farklı kaydet iptal
MAKRO KODU : Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean) MsgBox "Impossible d'enregistrer" Cancel = False End Sub

sayfayı kopyalar ve dün tarihli bir sayfa oluşturup bilgileri onun içerisine atar

ID : 1916
ISLEM : sayfayı kopyalar ve dün tarihli bir sayfa oluşturup bilgileri onun içerisine atar
MAKRO KODU : Sub Add_Sheet() Dim wSht As Worksheet Dim shtName As String shtName = Format(Now - 1, "dd.mm") For Each wSht In Worksheets If wSht.Name = shtName Then MsgBox "Sheet already exists...Make necessary " & _ "corrections and try again." Exit Sub End If Next wSht Sheets.Add.Name = shtName Sheets(shtName).Move After:=Sheets(Sheets.Count) Sheets("Ana_Sayfa").Range("A2:F50").Copy _ Sheets(shtName).Range("A1") End Sub

sayfayı koru c sütununu gizleyerek

ID : 1917
ISLEM : sayfayı koru c sütununu gizleyerek
MAKRO KODU : Sub Spalten_trotz_Blattschutz_ausblenden() ActiveSheet.Protect userinterfaceonly:=True Columns("C:C").Select Selection.EntireColumn.Hidden = True End Sub

sayfayı mesajla listeler sen sadece numarasını yaz o sayfaya gider

ID : 1918
ISLEM : sayfayı mesajla listeler sen sadece numarasını yaz o sayfaya gider
MAKRO KODU : Sub Go2sheet() myShts = ActiveWorkbook.Sheets.Count For i = 1 To myShts myList = myList & i & " - " & ActiveWorkbook.Sheets(i).Name & " " & vbCr Next i Dim mySht As Single mySht = InputBox("Select sheet to go to." & vbCr & vbCr & myList) Sheets(mySht).Select End Sub

sayfayı ön izleme yap

ID : 1919
ISLEM : sayfayı ön izleme yap
MAKRO KODU : Sub onizleme() ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview ActiveSheet.DisplayAutomaticPageBreaks = False 'sayfa sonlarını göstermez End Sub

sayfayı parola ile koruma

ID : 1920
ISLEM : sayfayı parola ile koruma
MAKRO KODU : Sub ProtectFeuil() Dim sht As Worksheet Dim MotPass MotPass = InputBox("Taper un mot de passe", 2) For Each sht In ActiveWorkbook.Worksheets sht.Protect Password:=(MotPass), Contents:=True, _ DrawingObjects:=True, Scenarios:=True Next sht End Sub

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir