Excel İşlevleri
Excel İşlevleri ve Formulleri


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
361YAZMAÇ.KODUEklenti ve OtomasyonDaha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
362DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRBMetinMetnin içindeki karakterleri değiştirir
363YİNELEMetinMetni belirtilen sayıda yineler
364SAĞDAN, SAĞBMetinBir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
365ROMENMatematik ve trigonometriArap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
366YUVARLAMatematik ve trigonometriBir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
367AŞAĞIYUVARLAMatematik ve trigonometriBir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
368YUKARIYUVARLAMatematik ve trigonometriSayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
369SATIRArama ve başvuruBaşvurunun satır sayısını verir
370SATIRSAYArama ve başvuruBaşvurudaki satır sayısını verir
371GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİFinansalYatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
372RKAREİstatistikPearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
373GZVArama ve başvuruCOM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır
374MBUL, ARABMetinMetin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
375SECMatematik ve trigonometriBir açının sekantını verir
376SECHMatematik ve trigonometriBir açının hiperbolik sekantını verir
377SANİYETarih ve saatBir seri numarasını saniyeye dönüştürür
378SERİTOPLAMatematik ve trigonometriFormül esasında kuvvet serisi toplamını verir
379SAYFABilgiBaşvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
380SAYFALARBilgiBaşvurudaki sayfa sayısını verir
381İŞARETMatematik ve trigonometriBir sayının işaretini verir
382SİNMatematik ve trigonometriVerilen açının sinüsünü verir
383SİNHMatematik ve trigonometriSayının hiperbolik sinüsünü verir
384ÇARPIKLIKİstatistikDağılım çarpıklığını verir
385ÇARPIKLIK.PİstatistikPopülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir
386DAFinansalVarlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
387EĞİMİstatistikDoğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
388KÜÇÜKİstatistikVeri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
389SQL.REQUESTEklenti ve OtomasyonDış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
390SQRTMatematik ve trigonometriPozitif bir karekök verir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir