Excel İşlevleri
Excel İşlevleri ve Formulleri


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
391KAREKÖKPİMatematik ve trigonometri(* Pi sayısının) kare kökünü verir
392STANDARTLAŞTIRMAİstatistikNormalleştirilmiş bir değer verir
393STDSAPMAUyumlulukBir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
394STDSAPMA.PİstatistikStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
395STDSAPMA.SİstatistikBir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
396STDSAPMAAİstatistikStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
397STDSAPMASUyumlulukStandart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplarExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
398STDSAPMASAİstatistikStandart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
399STHYXİstatistikRegresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
400YERİNEKOYMetinMetin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
401ALTTOPLAMMatematik ve trigonometriListede veya veritabanında bir alt toplam verir
402TOPLAMatematik ve trigonometriBağımsız değişkenlerini toplar
403ETOPLAMatematik ve trigonometriVerilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
404ÇOKETOPLAMatematik ve trigonometriAralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
405TOPLA.ÇARPIMMatematik ve trigonometriİlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
406TOPKAREMatematik ve trigonometriBağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
407TOPX2EY2Matematik ve trigonometriİki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
408TOPX2AY2Matematik ve trigonometriİki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
409TOPXEY2Matematik ve trigonometriİki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
410YATFinansalBir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
411MMetinBağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
412TANMatematik ve trigonometriBir sayının tanjantını verir
413TANHMatematik ve trigonometriBir sayının hiperbolik tanjantını verir
414HTAHEŞFinansalHazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
415HTAHDEĞERFinansalHazine bonosu için 100 TL'lik nominal değerin fiyatını verir
416HTAHÖDEMEFinansalHazine bonosunun ödemesini verir
417T.DAĞİstatistikStudent t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
418T.DIST.2TİstatistikStudent t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
419T.DAĞ.SAĞKİstatistikStudent t dağılımını verir
420TDAĞUyumlulukStudent t dağılımını verir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir