Excel İşlevleri
Excel İşlevleri ve Formulleri


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
421METNEÇEVİRMetinSayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
422ZAMANTarih ve saatBelirli bir zamanın seri numarasını verir
423ZAMANSAYISITarih ve saatMetin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
424T.TERSİstatistikOlasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
425T.TERS.2KİstatistikStudent t-dağılımının tersini verir
426TTERSUyumlulukStudent t-dağılımının tersini verir
427BUGÜNTarih ve saatBugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
428DEVRİK_DÖNÜŞÜMArama ve başvuruDizinin devrik dönüşümünü verir
429EĞİLİMİstatistikDoğrusal bir eğilim boyunca değer verir
430KIRPMetinMetindeki boşlukları kaldırır
431KIRPORTALAMAİstatistikBir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
432DOĞRUMantıksalDOĞRU mantıksal değerini verir
433NSATMatematik ve trigonometriBir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
434T.TESTİstatistikStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
435TTESTUyumlulukStudent t-test'le ilişkilendirilmiş olasılığı verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
436TÜRBilgiDeğerin veri türünü belirten bir sayı verir
437UNICODEKARAKTERİMetinVerilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
438UNICODEMetinMetnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
439BÜYÜKHARFMetinMetni büyük harfe çevirir
440SAYIYAÇEVİRMetinMetin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
441VARUyumlulukVaryansı örneğe dayanarak tahmin ederExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
442VAR.PİstatistikVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
443VAR.SİstatistikVaryansı örneğe dayanarak tahmin eder
444VARAİstatistikVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
445VARSUyumlulukVaryansı tüm popülasyona dayanarak hesaplarExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
446VARSAİstatistikVaryansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
447DABFinansalBir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
448DÜŞEYARAArama ve başvuruBir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
449WEBHİZMETİWebBir web hizmetinden alınan verileri getirir.Bu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
450HAFTANINGÜNÜTarih ve saatSeri numarasını haftanın gününe dönüştürür

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir