Excel İşlevleri
Excel İşlevleri ve Formulleri


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
31BESSELYMühendislikBessel işlevi Yn(x)'i verir
32BETADAĞUyumlulukBeta kümülatif dağılım işlevini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
33BETA.DAĞİstatistikBeta kümülatif dağılım işlevini verir
34BETATERSUyumlulukBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
35BETA.TERSİstatistikBelirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
36BIN2DECMühendislikİkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
37BIN2HEXMühendislikİkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
38BIN2OCTMühendislikİkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
39BİNOMDAĞUyumlulukTek terimli binom dağılımı olasılığını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
40BİNOM.DAĞİstatistikTek terimli binom dağılımı olasılığını verir
41BİNOM.DAĞ.ARALIKİstatistikBinom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
42BİNOM.TERSİstatistikKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
43BİTVEMühendislikİki sayının bit tabanlı 'Ve' sonucunu verir
44BİTSOLAKAYDIRMühendislikKaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
45BİTVEYAMühendislik2 sayının bit tabanlı VEYA sonucunu verir
46BİTSAĞAKAYDIRMühendislikKaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
47BİTÖZELVEYAMühendislikİki sayının bit tabanlı 'ÖZELVEYA' sonucunu verir
48ÇAĞIREklenti ve OtomasyonDinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
49TAVANAYUVARLAMatematik ve trigonometriSayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
50TAVANAYUVARLA.MATEMATİKMatematik ve trigonometriBir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
51TAVANAYUVARLA.DUYARLIMatematik ve trigonometriBir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
52HÜCREBilgiHücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verirBu işlev Excel Online'ta kullanılamaz.
53DAMGAMetinKod numarası ile belirtilen karakteri verir
54KİKAREDAĞUyumlulukKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
55KİKARETERSUyumlulukKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
56KİKARETESTUyumlulukBağımsızlık sınamasını verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
57KİKARE.DAĞİstatistikKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
58KİKARE.DAĞ.SAĞKİstatistikKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
59KİKARE.TERSİstatistikKümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
60KİKARE.TERS.SAĞKİstatistikKikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir