Excel İşlevleri
Excel İşlevleri ve Formulleri


IDFONKSİYONTİPAÇIKLAMANOT
91KOVARYANSUyumlulukEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
92KOVARYANS.PİstatistikEşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
93KOVARYANS.SİstatistikÖrnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
94KRİTİKBİNOMUyumlulukKümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verirExcel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.
95CSCMatematik ve trigonometriBir açının kosekantını verir
96CSCHMatematik ve trigonometriBir açının hiperbolik kosekantını verir
97KÜPKPIÜYESİKüpKilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçüleb
98KÜPÜYESİKüpKüp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
99KÜPÜYEÖZELLİĞİKüpKüpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
100DERECELİKÜPÜYESİKüpKüme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
101KÜPKÜMESİKüpKümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
102KÜPKÜMESAYISIKüpKümedeki öğelerin sayısını verir.
103KÜPDEĞERİKüpBir küpten toplam değeri verir.
104TOPÖDENENFAİZFinansalİki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
105TOPANAPARAFinansalİki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
106TARİHTarih ve saatBelirli bir tarihin seri numarasını verir
107TARİHFARKITarih ve saatİki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.
108TARİHSAYISITarih ve saatMetin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
109VSEÇORTVeritabanıSeçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
110GÜNTarih ve saatSeri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
111GÜNSAYTarih ve saatİki tarih arasındaki gün sayısını verir
112GÜN360Tarih ve saatİki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
113AZALANBAKİYEFinansalMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
114DBCSMetinKarakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
115VSEÇSAYVeritabanıVeritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
116VSEÇSAYDOLUVeritabanıVeritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
117ÇİFTAZALANBAKİYEFinansalMalın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
118DEC2BINMühendislikOndalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
119DEC2HEXMühendislikOndalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
120DEC2OCTMühendislikOndalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir