Mimarsinan (Kocasinan) Eserleri
Mimarsinan'a Ait Eserler ve eserler hakkında bilgi ve resimler.


İstanbul Süleymâniye Câmii

ID : 1
Kategori : Camiler
Eser : İstanbul Süleymâniye Câmii
Kısa Bilgi : Süleymaniye Camii, I. Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında İstanbul'da Mimar Sinan tarafından inşa edilen camidir. Mimar Sinan'ın kalfalık devri eseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Camii, medreseler, kütüphane, hastane, sıbyan mektebi, hamam, imaret, hazire ve dükkânlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

İstanbul Şehzâdebaşı Câmii

ID : 2
Kategori : Camiler
Eser : İstanbul Şehzâdebaşı Câmii
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Haseki Camii (İstanbul)

ID : 3
Kategori : Camiler
Eser : Haseki Camii (İstanbul)
Kısa Bilgi : Haseki Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasında Avrat Pazarı'n da bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından eşi Haseki Hürrem Sultan için 1538-1539 arasında tamamlanmıştır (Kuban, 1998:106). Mimarı Sinan'dır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı

ID : 4
Kategori : Camiler
Eser : Mihrimah Sultan Camii - Edirnekapı
Kısa Bilgi : Mihr-î-Mâh Sultan Camii İstanbul'un Karagümrük semtinin Edirnekapı bölümünde surların hemen yanında bulunan cami. Banisi(Kurucusu) Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'dır. 1562-1565 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapıldı.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdar’da iskelede

ID : 5
Kategori : Camiler
Eser : Mihrimah Sultan Camii (Üsküdar) - Üsküdar’da iskelede
Kısa Bilgi : Mihrimah Camii, veya İskele Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde meydanda bulunan Mimar Sinan'ın Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan kızı Mihrimah Sultan için yaptığı camidir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de)

ID : 6
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de)
Kısa Bilgi : Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan'ın kocası olan Damat Rüstem Paşa için Mimar Sinan'a yaptırıldı (1561). 1562 de su mülknamesinde (konyalı) caminin bittiği söylenir. Fakat ruhsatta öyle yazsa da Mimar Sinan 1562'de henüz caminin yerinin tespiti ve hazırlanmasıyla uğraşıyordu. Ortalama tamamlanması 1562-1564 arası olabilir. Caminin yerinde önce ki mescidin isimleri Halil Efendi Mescidi veya Kenise (Kilise) Mescidi olarak bilinmektedir. Bu mescidin yeri çukurda kaldığı için Mimar Sinan, mescidin altına dükkânlar yaparak bir su basmanı meydana getirdi. Rüstem Paşa Camii, mescidin yerinde kuruldu.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında)

ID : 7
Kategori : Camiler
Eser : Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Kadırga Limanında)
Kısa Bilgi : Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Mimar Sinan'ın İstanbul Kadırga'da Şehit Mehmet Paşa yokuşunda bulunan ve cami ile külliyeden oluşan bir eseri. Sinan'ın en güzel eserlerinden biri sayılır. Üç padişaha sadrazamlık yapan Sırp asıllı Sokollu Mehmet Paşa adına 1571'de karısı tarafından yaptırılmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda)

ID : 8
Kategori : Camiler
Eser : Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Azapkapısı’nda)
Kısa Bilgi : Sokollu Mehmet Paşa Cami İstanbul'da Atatürk Köprüsü'nün Galata ayağının dibinde, Azapkapı semtinde yer alan camidir. Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokollu Mehmet Paşa adına yapılmıştır. Selimiye Cami stilinde yapılmış olan caminin altı mahzendir. Denize yakın camiler içinde sağlam temellidir. Giriş kapısı köprü tarafında olup caddeden gelinen bir patikadan dönülerek girilir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)

ID : 9
Kategori : Camiler
Eser : Sokullu Mehmet Paşa Câmii (Büyükçekmece)
Kısa Bilgi : Sokullu Mehmet Paşa Cami, İstanbul ilinin Büyükçekmece ilçesinde bulunan Osmanlı Dönemi'ne ait tarihi mescididir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)

ID : 10
Kategori : Camiler
Eser : Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında)
Kısa Bilgi : Has Odabaşı Behruz Ağa Cami, bir Mimar Sinan camisidir. Etrafındaki yerleşim bölgesi de Odabaşı semti olarak adlandırılır. Çapa'ya çıkan Başvekil caddesi ile Mevlanakapı caddesi ve Ahmet Vefik Paşa caddeleri kavşağındaki Odabaşı semtindedir. Mevlanakapı caddesindeki ana kapısından avluya girildiğinde Has Odabaşı Behruz Ağa'nın mezarı soldadır. Sağda şadırvan, tuvalet, imam odaları vardır. İkinci avlu kapısı kıble yönündeki caddededir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da)

ID : 11
Kategori : Camiler
Eser : Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da)
Kısa Bilgi : Hamami Hatun Camii İstanbul`un Samatya semtinde Sancaktar Hayrettin mahallesinde yapılmış bu cami Fatma Hatun tarafından Mimar Sinan`a yaptırılmış, 1933`de yıkılmıştır.
Detay Bilgi :

Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)

ID : 12
Kategori : Camiler
Eser : Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde)
Kısa Bilgi : Ferruh Kethüda Camii İstanbul'un Balat semtinde, Ayvansaray Mahallesi, Mahkemealtı Caddesi üzerinde yer alır.Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Semiz Ali Paşa'nın kethüdası yani kahyası olan Ferruh Ağa tarafından 1562-63 tarihinde inşa ettirilmiştir. Mezarı caminin ön tarafındaki hazire içinde bulunmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Kara Camii - (Sofya)

ID : 13
Kategori : Camiler
Eser : Kara Camii - (Sofya)
Kısa Bilgi : Kara Camii, Sofya’da 1528 yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın emri ile Mimar Sinan tarafından yapılan, 1903 yılında kiliseye çevrilen cami. Bulgaristan'da bügünkü kilise Sveti Sedmochislenitsi Kilisesi olarak bililniyor.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)

ID : 14
Kategori : Camiler
Eser : Kazasker İvaz Efendi Camii (İstanbul'da)
Kısa Bilgi : Kazasker İvaz Efendi Camii İstanbul'da Eğrikapı'daki cami. 1585 tarihlidir ve giriş kapısı üzerindeki levhada Mimar Sinan camisi olduğu yazılıdır. Bahçesinde geniş çukur ve tüneller vardır. Anemas zindanları kalıntıları çevresindedir. Caminin klasik ana kapısı yoktur.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de)

ID : 15
Kategori : Camiler
Eser : Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de)
Kısa Bilgi : Kılıç Ali Paşa Camii Kaptan-ı Derya Kılıç Ali'nin Mimar Sinan'a yaptırdığı İstanbul'un Tophane semtinde bulunan camidir. 1580 yılında yapılmıştır. Türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeler, diğer iki yanındaki kemerler ve destek duvarlarıyla cami Ayasofya'nın küçük boyutta bir kopyasıdır. Mihrap tarafındaki çiniler İznik'in parlak döneminin ürünüdür. Ayasofya'nın model alınmasının ardındaki sebep bilinmemektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)

ID : 16
Kategori : Camiler
Eser : Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında)
Kısa Bilgi : Ahi Çelebi Camii Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki bir camidir. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin arkasında, Yoğurtçular sokağındadır. Banisi Ahi Çelebi'dir. Yangın ve depremlerden hasar görüp tamir edilmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)

ID : 17
Kategori : Camiler
Eser : Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde)
Kısa Bilgi : Ebulfazl Camii, Beyoğlu Kılıç Ali Paşa mahallesindedir. Defterdar yokuşunda İtalyan hastanesi karşısındaki meyilli zeminde inşa edilmiştir. 1553'de yapılmış caminin mimarı Mimar Sinan'dır. 1993'de yenilenmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta)

ID : 18
Kategori : Camiler
Eser : Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta)
Kısa Bilgi : Sinan Paşa Camisi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş bir Osmanlı camisidir. İlçenin merkezinde yer alan Sinanpaşa mahallesine adını vermiştir. Cami Beşiktaş İskelesi karşısında yer alır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı Donanması'nın Kaptan-ı Deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğünde cami inşa halinde bulunmaktaydı. O yüzden Sinan Paşa Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'ne gömüldü. Cami ise 1555 yılında tamamlandı.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da)

ID : 19
Kategori : Camiler
Eser : Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : Eski Valide Camii ve Külliyesi (müftülük kayıtlarına göre Atik Valide Camii) İstanbul'un Üsküdar ilçesinde II. Selim'in eşi, III. Murat'ın ise annesi Afife Nur-Bânû Valide Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış olan camii ve külliye. Yapılış tarihi 1583'tür.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da)

ID : 20
Kategori : Camiler
Eser : Ferhad Paşa Câmii (Çatalca’da)
Kısa Bilgi : Ferhad Paşa Camisi, Çatalca'da bir cami. 1575 yılında Ferhat Paşa tarafından Çatalca tepesinin eteğine Mimar Sinan'a yaptırılmıştır
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)

ID : 21
Kategori : Camiler
Eser : Drağman Yunus Camii (İstanbul'da)
Kısa Bilgi : Draman Yunus Camii ya da Tercüman Yunus Camii İstanbul'da Fatih ilçesinde Draman'da Derviş Ali mahallesinde bir camidir. Caminin mimarı Mimar Sinan'dır. Eskiden külliye olan cami imaretinden geriye sadece cami kalmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)

ID : 22
Kategori : Camiler
Eser : Gazi Ahmet Paşa Camii (Topkapı'da)
Kısa Bilgi : Gazi Ahmet Paşa Camii İstanbul'un Topkapı semtinde Fatma Sultan mahallesinde bir camidir. Mimarı Mimar Sinan'dır. Yapım tarihi 1558. Kara Ahmet Paşa Camii olarak da bilinir. Caminin banisi Kara Ahmed Paşa, Yavuz Selim'in damadıdır. 1555'te idam edilmiş; ölümünden az önce yapımı başlayan caminin tamamlandığını görmemiştir. Türbesi caminin 50 m batısında müstakil bir yapıdır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)

ID : 23
Kategori : Camiler
Eser : Hadım İbrahim Paşa Camii (Silivrikapı'da)
Kısa Bilgi : Hadım İbrahim Paşa Camii İstanbul'da Silivrikapı'da Cambaziye mahallesinde bir camidir. Caminin dış duvarları Silivrikapı caddesi boyunca uzanır. Avluya üç giriş kapısı vardır. Hadım İbrahim Paşa tarafından 1551'de Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu Tosya'da)

ID : 24
Kategori : Camiler
Eser : Abdurrahman Paşa Camii (Kastamonu Tosya'da)
Kısa Bilgi : Abdurrahman Paşa Camii, Osmanlı klasik dönem mimari eserlerinden biridir. Kastamonu iline bağlı Tosya ilçesinde 1582 yılında inşa edilmiştir. Mimarlığını Mimar Sinan İstanbul'dan üstlenmiş, inşaatı talebeleri yerinde yürütmüştür. Caminin yapımında adı geçen Abdurrahman Paşa'nın kimliği tam olarak net değildir. Maraşlıdır ve bir devlet görevlisi olduğu sanılmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)

ID : 25
Kategori : Camiler
Eser : Behram Paşa Camii (Diyarbakır'da)
Kısa Bilgi : Behram Paşa Camii, Diyarbakır valiliği yapan Behram Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmış Osmanlı eseridir. Caminin yapımına 1564 yılında başlanmış ve 1572 yılında yapımı sona ermiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)

ID : 26
Kategori : Camiler
Eser : Molla Çelebi Camii (Fındıklı'da)
Kısa Bilgi : Molla Çelebi Camii İstanbul'un Fındıklı semtinde bulunan cami. Fındıklı Camii olarak da bilinir. Banisi kadı Molla Mehmet Çelebi'dir. Mimar Sinan, 1589'da yapmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te)

ID : 27
Kategori : Camiler
Eser : Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te)
Kısa Bilgi : Nişancı Mehmet Paşa Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde Karagümrük semtinde Nişanca caddesindeki cami. 1584-1588 arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Tezkiretülbünyanda adı geçmeyen caminin Mimar Sinan'a ait olduğunu Evliya Çelebi yazar. Kuzeydoğu tarafında Keskin Dede yatmaktadır. Zamanında bir külliye olarak tasarlanan imaretten sadece cami ve türbe kalmıştır. Caminin içinde bir hazire bulunmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Piyale Paşa Camii

ID : 28
Kategori : Camiler
Eser : Piyale Paşa Camii
Kısa Bilgi : Piyale Paşa Camii İstanbul'un Kasımpaşa semtinde bir camidir. Bu çok sütunlu Mimar Sinan anıtı, 6 kubbeli ve dikdörtgen plandadır. Caminin ortasındaki iki büyük sütuna dayanan kubbelerin ağırlığı duvarlardaki yan direklerle temele iner. Caminin üç tarafı kemer ve tonozludur, minaresi bunların üzerindedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale

ID : 29
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii - Tahtakale
Kısa Bilgi : Rüstem Paşa Cami, İstanbul, Tahtakale semtinde Hasırcılar Çarşısı içinde yer alan cami.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Selimiye Camii - Edirne

ID : 30
Kategori : Camiler
Eser : Selimiye Camii - Edirne
Kısa Bilgi : Selimiye Cami Edirne'de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim'in Mimar Sinan'a yaptırdığı camidir. Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçer) yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği[1] Selimiye Camii gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir