Mimarsinan (Kocasinan) Eserleri
Mimarsinan'a Ait Eserler ve eserler hakkında bilgi ve resimler.


Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp

ID : 31
Kategori : Camiler
Eser : Zâl Mahmûd Paşa Câmii - Eyüp
Kısa Bilgi : Zal Mahmud Paşa Camii İstanbul'un Eyüp ilçesinde Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Zal Mahmut'un Mimar Sinan'a yaptırdığı cami, medrese, türbe, çeşmeden meydana gelen bir külliyedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Çavuşbaşı Camii - Sütlüce

ID : 32
Kategori : Camiler
Eser : Çavuşbaşı Camii - Sütlüce
Kısa Bilgi : Çavuşbaşı Camii, Mimar Sinan'ın 1538'de Abdi Subaşı ve Mahmud Ağa için yaptığı, İstanbul'da Sütlüce Hamam sokağında bulunan cami. Mahmud Ağa camii olarak da bilinir. Taş merdivenlidir. Duvarlar taş-tuğladır. Çatı ahşap ve kiremit örtülüdür. Avluda bir kütüphane ve mezarlık, bir türbe bulunmaktadır. Minaresi taştan, kürsü ve minberi ahşaptır
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da)

ID : 33
Kategori : Camiler
Eser : İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da)
Kısa Bilgi : İskender Paşa Camii, Külliye, Beykoz ilçesi’ nde, Kanlıca İskelesi’ nin önündeki küçük meydanda bulunmaktadır. I. Süleyman (Kanuni) ve II. Selim dönemlerinin devletin ileri gelenlerinden, “Magosa Fatihi” olarak tanınan Gazi İskender Paşa (ö. 1570) tarafından yaptırılmıştır. Kanlıca Camii olarak da bilinir. İskender Paşa’ nın 967/ 1559 tarihli vakfiyesi ile belirtilen bu mescidi, Mimar Sinan’ ın tezkirelerinde “Kanlıca’ da merhum İskender Paşa” ve “Camii İskender Paşa der Kanlıca” şeklinde kayıtlıdır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Şah Sultan Camii - Eyüp

ID : 34
Kategori : Camiler
Eser : Şah Sultan Camii - Eyüp
Kısa Bilgi : Şah Sultan Camii İstanbul'un Eyüp ilçesinde merkez mahallesinde, Silahtar Ağa caddesinde bir camidir. Bu cami ve çevresi Sünbüli tekkesi idi. 1533'de Yavuz Sultan Selim'ın kızı Şah Sultan Mimar Sinan'a yaptırdı. Cami türbesinde şeyh merkezzade Ahmet Efendi yatmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Şehzade Camii - Şehzadebaşı

ID : 35
Kategori : Camiler
Eser : Şehzade Camii - Şehzadebaşı
Kısa Bilgi : Şehzade Camii (Şehzade Mehmet Camii ya da Şehzadebaşı Camii olarak da bilinir), İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan ve Mimar Sinan tarafından yapılan cami. I. Süleyman tarafından Saruhan Sancak Beyi iken 1543'te 22 yaşında ölen oğlu Mehmed adına yaptırılmıştır. Camiyi 1543-1548 yılları arasında Mimar Sinan'a yaptırttı. Mimar Sinan'ın çıraklık eserimdir dediği camidir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de)

ID : 36
Kategori : Camiler
Eser : Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de)
Kısa Bilgi : Cihangir Camii, Beyoğlu, Pürtelaş mahallesinde, Cihangir yokuşundadır. İlk cami Kanuni Sultan Süleyman tarafından Şehzade Cihangir için Mimar Sinan'a yaptırılmıştı (1559). Sonra cami deprem ve yangınlarda defalarca yıkılıp yapılmış, en son 1889'da II. Abdülhamid yenilemiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da)

ID : 37
Kategori : Camiler
Eser : Şemsi Paşa Camii (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : Şemsi Paşa (Kuşkonmaz) Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Caddesinde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma tarihi bir camidir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da)

ID : 38
Kategori : Camiler
Eser : Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamadı
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamadı


Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de)

ID : 39
Kategori : Camiler
Eser : Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de)
Kısa Bilgi : Hakkından Bilgi Bulunamadı.
Detay Bilgi :

Hakkından Bilgi Bulunamadı.


Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da)

ID : 40
Kategori : Camiler
Eser : Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da)
Kısa Bilgi : Gazi Ahmet Paşa Camii İstanbul'un Topkapı semtinde Fatma Sultan mahallesinde bir camidir. Mimarı Mimar Sinan'dır. Yapım tarihi 1558. Kara Ahmet Paşa Camii olarak da bilinir. Caminin banisi Kara Ahmed Paşa, Yavuz Selim'in damadıdır. 1555'te idam edilmiş; ölümünen az önce yapımı başlayan caminin tamamlandığını görmemiştir. Türbesi caminin 50 m batısında müstakil bir yapıdır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da Edirne)

ID : 41
Kategori : Camiler
Eser : Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Havsa’da Edirne)
Kısa Bilgi : İstanbul Fatih ilçesi Kadırda semti Şehit Mehmet Paşa yokuşunda bulunan Sokullu Mehmet Paşa Camii Mimar Sinan tarafından 1571 1572 yılları arasında Kanuni Sultan Süleymanın Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşaya ithafen sıpr asıllı eşinin isteğiyle inşa edilmiştir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da)

ID : 42
Kategori : Camiler
Eser : Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.


İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da)

ID : 43
Kategori : Camiler
Eser : İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.


Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında

ID : 44
Kategori : Camiler
Eser : Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında
Kısa Bilgi : İstanbulun Fatih ilçesinin hoca üveyz mahallesinde bulunan yapı Mimar Sinan tarafından 1546 – 1548 yılları arasında inşa edilmiştir. Camini yapımına bali paşa tarafından başlanmış olup bali paşanın ölümünden sonra eşi Hüma harun tarafından tamamlatılmıştır. Camii 1894 depreminde büyük hasar görmüş, yapının büyük kubbesi yıkılarak kullanımına ara vermilmiştir. 1935 yılında yapılan Restorasyon çalışması sonucu cami tekrar ibadete açılmıştır. Son olarak 2007 yılında başlatılan Restorasyon çalışmaları sonucunda cami bugünkü durumundadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)

ID : 45
Kategori : Camiler
Eser : Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında)
Kısa Bilgi : Kasapbaşı Hacı Evhaddin Efendi tarafından, 1573 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan bir külliyedir. Hacı Evhad Camii, tekke, hamam, iki çeşme, derviş hücreleri ve hazireden ibarettir. Hacı Evhad Camii’nin tam ismi, Hacı Evhadüddin Külliyesi veya Hacivat Camii’dir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de)

ID : 46
Kategori : Camiler
Eser : Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.


Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)

ID : 47
Kategori : Camiler
Eser : Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında)
Kısa Bilgi : Sultanahmet’in altında Ahırkapı cıvarındaki cami, bir Mimar Sinan eseri. Ancak eski yapısıyla hiçbir ilgisi yok. Ağa Camii olarak da biliniyor. Babüssaade Ağası Mahmut Ağa tarafından 1553 yılında yaptırılmış. 1766 ve 1825 yıllarında iki yangın atlatmış ve her iki yangının ardından yeniden inşa edilmiş. Fevkâni olarak yapılan caminin altında depo olarak kullanılan odalar ve bir çeşme bulunuyor
Detay Bilgi :

Sultanahmet’in altında Ahırkapı cıvarındaki cami, bir Mimar Sinan eseri. Ancak eski yapısıyla hiçbir ilgisi yok. Ağa Camii olarak da biliniyor. Babüssaade Ağası Mahmut Ağa tarafından 1553 yılında yaptırılmış. 1766 ve 1825 yıllarında iki yangın atlatmış ve her iki yangının ardından yeniden inşa edilmiş.
Fevkâni olarak yapılan caminin altında depo olarak kullanılan odalar ve bir çeşme bulunuyor


Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da)

ID : 48
Kategori : Camiler
Eser : Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.


Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)

ID : 49
Kategori : Camiler
Eser : Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında)
Kısa Bilgi : Mimar Sinan'a ait bir cami, Fatih Cibali Üsküplü caddesindeki Süleyman Çelebi Camii yahut Üsküplü camiidir. Kadir Has Üniversitesi'nin arkasında, Unkapanı'na yakındır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Yunus Bey Câmii (Balat’ta)

ID : 50
Kategori : Camiler
Eser : Yunus Bey Câmii (Balat’ta)
Kısa Bilgi : 1729 Balat Yangını sırasında yanan cami, aynı yıl içerisinde III. Ahmet tarafından onartılmıştır.1746'da III. Osman'ın, 1873'te Abdülaziz'in emriyle tekrar onarımdan geçmiştir. Yapının 1985 yılında geçirdiği onarımda üst örtü kâgir kubbe olarak yapılmıştır. Avluda Fatih Müftülüğü Tercüman Yunus Kuran Kursu bulunmaktadır. Revaklar kapatılmıştır. Şadırvan özgün değildir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)

ID : 51
Kategori : Camiler
Eser : Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında)
Kısa Bilgi : Hürrem Çavuş Camii İstanbul'un Fatih ilçesinde Mimar Sinan mahallesinde Keçeciler caddesinde Keçeci Çeşmesi sokağında bir camidir. Caminin banisi Hürrem Çavuş'tur. 1560'da Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. 1844'de ve 1901'de tamir edilmiş, son tamiri 2000'de yapılmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)

ID : 52
Kategori : Camiler
Eser : Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunmamaktadır.
Detay Bilgi :

sinan-aga-camii-fatih-fotografi-1200x800

-

Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda)

ID : 53
Kategori : Camiler
Eser : Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda)
Kısa Bilgi : Süleyman Subaşı Camii, 1571 yılında Mimar Sinan tarafından Haliç kıyı bandında inşa edilmiş olup, banisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan Süleyman Subaşı’dır. Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra Cami’nin yangın geçirip tekrar inşa edildiği bilinmektedir. Daha sonra camii birkaç defa tekrar yenilenmiştir. 2709 ada 4 parselde bulunan camii arsası Haliç kıyı bandındaki yeşil alanda kalmaktadır. Yok olan kültür varlığının yeniden ihyası amacıyla projeleri hazırlanmaktadır. Proje çalışmalarına 2011 yılı Eylül ayında başlanmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)

ID : 54
Kategori : Camiler
Eser : Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında)
Kısa Bilgi : Hakkında bilgi bulunamamaktadır.
Detay Bilgi :

Hakkında bilgi bulunamamaktadır.


Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de)

ID : 55
Kategori : Camiler
Eser : Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de)
Kısa Bilgi : Çukurcuma camii de denir. Tophane'de Firuzağa mahellesinde, Çukurcuma caddesindedir. Mimar Sinan camilerinden biridir. Muhiddin Molla Fenari adıyla da bilinir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)

ID : 56
Kategori : Camiler
Eser : Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında)
Kısa Bilgi : İstanbul kadılarından Mehmed Vusuli Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Molla Çelebi Camii; Beyoğlu İlçesi’nde, Fındıklı’da, Meclisi Mebusan Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Caminin ne zaman inşa edildiği tam olarak bilinmese de 1561–1562 yıllarında bina edildiği söylenmektedir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de)

ID : 57
Kategori : Camiler
Eser : Çoban Mustafa Paşa Câmii (Gebze’de)
Kısa Bilgi : Gebze'de XVI. yüzyıldaki Mimar Sinan eserlerindendir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Pertev Paşa Câmii (İzmit’te)

ID : 58
Kategori : Camiler
Eser : Pertev Paşa Câmii (İzmit’te)
Kısa Bilgi : Pertev Mehmet Paşa Külliyesi, İzmit’te yapılmış olan bir menzil (konaklama yeri) külliyesidir. Pertev Mehmet Paşa adına -ölümü sonrası vasiyeti gereğince- kethüdası Sinan Ağa tarafından Mimar Sinan’a 1579 yılında yaptırılmıştır
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da)

ID : 59
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da)
Kısa Bilgi : Kanuni Sultan Süleyman zamanında on beş sene sadrazamlık yapan eski Osmanlı vezirlerinden Rüstem Paşa’nın adını taşıyan camii, 1550-1560 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır.
Detay Bilgi :

Rüstempaşa Camii - Sakarya

-

Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da)

ID : 60
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da)
Kısa Bilgi : Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.
Detay Bilgi :

Hakkında Bilgi Bulunamamıştır.


* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir