Mimarsinan (Kocasinan) Eserleri
Mimarsinan'a Ait Eserler ve eserler hakkında bilgi ve resimler.


Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de)

ID : 61
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de)
Kısa Bilgi : Bolvadin ilçe merkezinde,çarşı içerisinde bulunan Rüstem Paşa Camisini Rüstem Paşa yaptırmış olmasına karşılık yapım tarihi bilinmemektedir. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiret-ül Ebniye’de bu caminin isminin geçmiş olması ve caminin yapı üslubundan XVI.yüzyılda yapıldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca cami avlusundaki l546 tarihli, Lala Sinan Paşa’nın torunu Alaeddin’in mezarının bulunuşu caminin l546’dan sonra yapılmış olduğunun en belirgin delilidir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta)

ID : 62
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da)

ID : 63
Kategori : Camiler
Eser : Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da)

ID : 64
Kategori : Camiler
Eser : Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Mehmed Bey Câmii (İzmit’te)

ID : 65
Kategori : Camiler
Eser : Mehmed Bey Câmii (İzmit’te)
Kısa Bilgi : 1576 yılında Mimar Sinan`a yaptırılan Mehmet Bey (Fevziye) Camisi, bugüne kadar 3 büyük deprem ve 2 yangın gördü, her seferinde aslına uygun olarak yeniden inşa edildi. Kapalı Alanda 3 bin kişinin ibadet edebildiği camide bu camiyi XVI yüzyılda İzmitli Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Osman Paşa Câmii (Kayseri’de)

ID : 66
Kategori : Camiler
Eser : Osman Paşa Câmii (Kayseri’de)
Kısa Bilgi : Mimar Koca Sinan, Sai Çelebi’ye yazdırdığı söylenen Tezkiret-ül Bünyan adlı eserde meydana getirdiği yapıtlar arasında Kayseri’de iki cami ve 1 hamamdan söz etmektedir. Bu iki cami, Osmanpaşa ve Hacıpaşa camileridir. Albert Gabriel “Kayseri Abideleri” adlı kitabında Osmanpaşa Camii’nin izine rastlayamadığını söylemektedir ki caminin ismi itibariyle de zaten ilişki kurulamaktadır.
Detay Bilgi :

Mimar Koca Sinan, Sai Çelebi’ye yazdırdığı söylenen Tezkiret-ül Bünyan adlı eserde meydana getirdiği yapıtlar arasında Kayseri’de iki cami ve 1 hamamdan söz etmektedir. Bu iki cami, Osmanpaşa ve Hacıpaşa camileridir. Albert Gabriel “Kayseri Abideleri” adlı kitabında Osmanpaşa Camii’nin izine rastlayamadığını söylemektedir ki caminin ismi itibariyle de zaten ilişki kurulamaktadır.


Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de)

ID : 67
Kategori : Camiler
Eser : Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de)
Kısa Bilgi : Mimar Koca Sinan, Sai Çelebi’ye yazdırdığı söylenen Tezkiret-ül Bünyan adlı eserde meydana getirdiği yapıtlar arasında Kayseri’de iki cami ve 1 hamamdan söz etmektedir. Bu iki cami, Osmanpaşa ve Hacıpaşa camileridir. Albert Gabriel “Kayseri Abideleri” adlı kitabında Osmanpaşa Camii’nin izine rastlayamadığını söylemektedir ki caminin ismi itibariyle de zaten ilişki kurulamaktadır. Aynı şekilde Halit Erkiletlioğlu’da “Geniş Kayseri Tarihi” adlı eserinde bu caminin şimdiki valilik binası ile saat kulesi arasında olduğundan ve de yok olduğundan bahsetmektedir. Buna karşılık Mimar Sinan’ın bahsettiği diğer cami olan Hacıpaşa Caminin günümüz Kurşunlu Camii olması muhtemeldir ki tarihi kayıtlarda da Hacı Ahmet Paşa Camii olarak geçmektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da)

ID : 68
Kategori : Camiler
Eser : Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da)

ID : 69
Kategori : Camiler
Eser : Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da)
Kısa Bilgi : Döneminin Osmanlı mimarbaşısı olan Mimar Sinan’ın eserlerinin yer aldığı kayıtlı liste ve tezkerelere göre; Erzurum Lala Mustafa Paşa Caminin mimarı, Mimar Sinan’dır. Başlangıçta külliye olarak inşâ edilen yapının saray ve sıbyan mektep binaları yıkılmış olup, günümüze kadar hamam ve camii kısmı ulaşabilmiştir. Erzurum'da ilk yapılan Osmanlı camilerinden biri olan Lala Mustafa Paşa Camii'nin kuzeyinde şadırvanı, 1562-1563 tarihli mihrabın üzerinde de üç satırlık bir kitabesi bulunmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii'nin (Çorum’da) yenilenmesi

ID : 70
Kategori : Camiler
Eser : Sultan Alâeddin Selçûkî Câmii'nin (Çorum’da) yenilenmesi
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Abdüsselâm Câmii'nin (İzmit’te)yenilenmesi

ID : 71
Kategori : Camiler
Eser : Abdüsselâm Câmii'nin (İzmit’te)yenilenmesi
Kısa Bilgi : Defterdar Abdüsselam ( imaret ) camii: Miladi 1524 ( Hizri 931) yilinda Defterdar Abdüsselam tarafindan Mimar Sinan' a yaptirilmistir. Miladi 1872 ( Hicri 1239) yilinda onarim görmüstür. Mimar Sinan'in ilk yapitlarindan olmasi özeligi olup; Caminin dis çevre duvarlari ile minaresi ilk kuruldugu dönemin özelligini tasimaktadir. Zamaninda kubbeli olarak yapildigi fakat 1776 yilindaki depremde yikilmis olup; 1872 yilinda Altincioglu Hatice hanim tarafindan çatili olarak yaptirilmistir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Kiliseden dönme Eski Câmi'nin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması

ID : 72
Kategori : Camiler
Eser : Kiliseden dönme Eski Câmi'nin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden yaptırılması
Kısa Bilgi : Orhan Gazi Han tarafından 1331’de “fethin sembolü” olarak kiliseden camiye çevirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü; İznik’te bulunan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün cami olarak tanımladığı Ayasofya'yı resmi yazışmasında kiliseye çevirdi. Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1331 yılında camiye çevrilmiş, bu amaçla kullanılmak üzere Mimar Sinan tarafından gerekli değişiklikler yapılarak tamir edilmişti. Ayasofya, tapu, imar ve eski eser kayıtlarında cami olarak kayıtlı bulunuyor.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de)

ID : 73
Kategori : Camiler
Eser : Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de)
Kısa Bilgi : M. 1531-1534 yılları arasında Halep valisi gibi çok önemli bir mevkiye ve kişiliğe sahip olan Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Projesi Mimar Sinan tarafından çizilen medrese ve camii, ilk osmanlı tarzını yansıtması bakımından önemlidir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Sultan Murâd Câmii (Manisa’da)

ID : 74
Kategori : Camiler
Eser : Sultan Murâd Câmii (Manisa’da)
Kısa Bilgi : 1583-86/87 Yılında Manisa' da yapılmış ve şuan Saruhan semtinde bulunmaktadır. Adresi, Saruhan Mahallesi, Murat Caddesi, 2200 Sokak Manisa dır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Orhan Câmii'nin (Kütahya’da)yenilenmesi

ID : 75
Kategori : Camiler
Eser : Orhan Câmii'nin (Kütahya’da)yenilenmesi
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri

ID : 76
Kategori : Camiler
Eser : Kâbe-i şerîf'in kubbelerinin tâmiri
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da)

ID : 77
Kategori : Camiler
Eser : Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sultan Selim Câmii (Karapınar’da)

ID : 78
Kategori : Camiler
Eser : Sultan Selim Câmii (Karapınar’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)

ID : 79
Kategori : Camiler
Eser : Sultan Süleymân Câmii (Şam Gök Meydanda)
Kısa Bilgi : Şam'da ilk görülecek yerlerden biri, Kanunî Sultan Süleyman'ın emri üzerine, Mimar Sinan tarafından plânlanan, Sinan'ın yardımcılarından birinin nezaretinde inşa edilen Süleymaniye Camii ve Külliyesi'dir. Sinan'ın 'kalfalık dönemi eseri' olarak da değerlendirilen bu eser, İstanbul'daki Süleymaniye kadar olmasa da, onun küçük bir numunesi olarak, ziyaretçilerini kısa süreli de olsa, İstanbul'a alıp götürüyor.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne’de)

ID : 80
Kategori : Camiler
Eser : Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için Edirne’de)
Kısa Bilgi : Fatih Sultan Mehmet’in sadrazamlarından Mahmut Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapının özgün adı Mahmut Paşa Camiidir. Vakfiyesinin düzenlendiği 1473 yılından birkaç yıl önce, Mahmut Paşa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Mimar Sinan tarafından onarılması sebebiyle Sinan eseri olarak da kaynaklarda geçmektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de)

ID : 81
Kategori : Camiler
Eser : Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de)
Kısa Bilgi : Araştırmacılar harim kubbesinin 1752 depreminde göçtüğü; 1870’ li yıllarda Hacı.Ruşen Efendi tarafından yaptırılan onarımda harimin ahşap bir çatıyla örtüldüğünü belirtmektedir. O.N.Peremeci ise Hacı Ruşen Efendi’ nin yapının avlusuna bir de, medrese inşa ettirdiğini söylüyorsa da Bugün avluda bir başka yapıya ait olabilecek herhangi bir kalıntıya rastlanmamaktadır. A. Kuran, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, 1953 ve 1962 yıllarında yaptırılan onarımlarda, harim kubbesi, son cemaat yeri, taçkapı ve pencerelerin, aslına uygun olarak yenilendiğini söylemektedir. Caminin, Mimar Sinan tarafından inşa edildiği ifade edilmektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)

ID : 82
Kategori : Camiler
Eser : Haseki Sultan Câmii (Edirne Mustafa Paşa Köprüsü başında)
Kısa Bilgi : Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiretü’l-ebniye’nin sekizinci bölümünde köprüler anlatılırken üçüncü sırada “Mustafa Paşa Köprüsü, Meriç suyu üstünde” denilmektedir. Sinan ayrıca köprü başında günümüzde izi bile kalmayan Haseki Sultan Camii’ni de inşa etmiştir. Evliya Çelebi bunun “selâtin camii gibi bir câmi-i rûşen” olduğunu belirttikten sonra etrafındaki imaret, sıbyan mektebi, han, hamam, çarşı ve pazarın da Mimar Sinan yapısı olduğuna işaret etmektedir. Sinan 1539’da hassa mimarı olmuş, fakat bu tarihten önce de herhalde mimarlık kabiliyetini belli eden yapılar meydana getirmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de)

ID : 83
Kategori : Camiler
Eser : Cedid Ali Paşa Câmii (Babaeski’de)
Kısa Bilgi : Babaeski halkı arasında "Büyük Cami" adı da verilen bu cami,1560 yılında Veziri Azam Semiz "Cedid" Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mimarı, Mimar Sinan'dır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de)

ID : 84
Kategori : Camiler
Eser : Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de)
Kısa Bilgi : 1561 ve 1565 yılları arasında tamamlanmış olan caminin mimarisi, sonradan yapılan müdahalelerle büyük ölçüde değişmiştir. Sultan Abdülaziz döneminde yapılan kapsamlı onarımda, mihrabı, minberi, kapısı ve çoğu pencereleri de yenilenmiştir. Daha sonraki dönemlerde de pencerelerin üslubu değiştirilmiş, tuğla ve taş örgülü duvarlarının üstüne sıva çekilmesiyle cephesinin klasik dönem görünümü kaybolmuştur. Artık yapıda Sinan dönemini algılayabilmek neredeyse imkânsız.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da)

ID : 85
Kategori : Camiler
Eser : Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da)
Kısa Bilgi : Sûfî veya Sofu lakaplarıyla da anılan Derviş Mehmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sinan’ın eserlerinin listesini veren tezkirelerde Bosnalı Mehmed Paşa Camii adıyla zikredilir. Mehmed Paşa, Rumeli beylerbeyiliğinde bulunduktan sonra Mustafa Paşa’nın yerine 954’te (1547) ikinci vezirliğe getirilmiş (Celâlzâde, vr. 297b, 299b), ardından Bağdat, Bosna ve Budin beylerbeyi olmuş, Peçuylu İbrâhim’e göre bu son vazifesi sırasında bir yahudi hekimin verdiği ilâçla zehirlenerek öldürülmüştür. Mehmed Paşa’nın Sofya’daki cami, medrese ve imaretinden başka İstanbul Yenikapı’da, Yugoslavya Saraybosna’da, Travnik’te başka hayır eserleri de bulunmaktadır.
Detay Bilgi :

 

-

Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te)

ID : 86
Kategori : Camiler
Eser : Sofu Mehmed Paşa Câmii (Hersek’te)
Kısa Bilgi : Sofya’da günümüzde kilise olarak kullanılan Mimar Sinan’ın eseri bir cami. Sûfî veya Sofu lakaplarıyla da anılan Derviş Mehmed Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Sinan’ın eserlerinin listesini veren tezkirelerde Bosnalı Mehmed Paşa Camii adıyla zikredilir. Mehmed Paşa, Rumeli beylerbeyiliğinde bulunduktan sonra Mustafa Paşa’nın yerine 954’te (1547) ikinci vezirliğe getirilmiş (Celâlzâde, vr. 297b, 299b), ardından Bağdat, Bosna ve Budin beylerbeyi olmuş, Peçuylu İbrâhim’e göre bu son vazifesi sırasında bir yahudi hekimin verdiği ilâçla zehirlenerek öldürülmüştür. Mehmed Paşa’nın Sofya’daki cami, medrese ve imaretinden başka İstanbul Yenikapı’da, Yugoslavya Saraybosna’da, Travnik’te başka hayır eserleri de bulunmaktadır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)

ID : 87
Kategori : Camiler
Eser : Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Firdevs Bey Câmii (Isparta’da)

ID : 88
Kategori : Camiler
Eser : Firdevs Bey Câmii (Isparta’da)
Kısa Bilgi : Yapı; Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Isparta Valisi Firdevs Paşa tarafından 1561- 1565 1569? yılında klasik Osmanlı Camii mimarisi tarzında yaptırılmıştır54. Bu caminin mimarının kim olduğu ise bilinmemektedir. Ancak Mimar Sinan’ın yaptırdığı binalar listesinde Tezkirat-ül-Ebniye’de bu camii 78. sırada gösterildiğinden Mimar Sinan’a ait olabileceği kabul edilebilir. Ayrıca Isparta’ya uğrayan Evliya Çelebi’de bu caminin Mimar Sinan yapısı olduğunu bildirmektedir
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da)

ID : 89
Kategori : Camiler
Eser : Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve’de)

ID : 90
Kategori : Camiler
Eser : Tatar Han Câmii (Kırım Gözleve’de)
Kısa Bilgi : Kesin inşa tarihi bilinmemekle, 1552 yılında Kırım Hanı I. Devlet Giray tarafından yaptırıldığı kabul edilmektedir; Mimar Sinan'ın üç tezkeresinde de adı Tatar Han Camii şeklinde geçer.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir