Mimarsinan (Kocasinan) Eserleri
Mimarsinan'a Ait Eserler ve eserler hakkında bilgi ve resimler.


Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da)

ID : 91
Kategori : Camiler
Eser : Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da)

ID : 92
Kategori : Camiler
Eser : Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

ID : 93
Kategori : Camiler
Eser : Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).
Kısa Bilgi : Mesih Mehmet Paşa Camii, Mimar Davud Ağa'nın III. Murad'ın sadrazamlarından Hadim Mehmed Mesih Paşa adına yaptığı, Karagümrük'te bulunan bir camidir. Kıble yönüne göre Hırkai Şerif Camii'nin solundadır. 1585'da yapılmıştır. Tek kubbeli, tek minareli, üç kapılı, çinilidir. Mihrabı çıkıntılıdır. İstanbul'un Fatih ilçesinde Muhtesip İskender mahallesinde, Yavuz Selim kavşağından aşağıya inerken sağda Eski Ali Paşa caddesi üzerindedir. Camide kabri bulunan Hadim Mesih Mehmed Paşa'nın türbesinde Cami'nin mimarının Mimar Sinan olduğu yazar.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Muradiye Camii (Avlonya'da)

ID : 94
Kategori : Camiler
Eser : Muradiye Camii (Avlonya'da)
Kısa Bilgi : Muradiye Camii Avlonya Muradiye Camii (Arnavutça: Xhamia e Muradies), Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Avlonya kentinde bulunmakta olan tarihi bir Osmanlı camii. Camii 1537 ve 1542 yılları arasında Mimar Sinan tarafından Kanunî Sultan Süleyman adına inşa edilmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de)

ID : 95
Kategori : Medreseler
Eser : Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da)

ID : 96
Kategori : Medreseler
Eser : Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : Süleymaniye’de Kanuni Sultan Süleyman’ın 1550–1557 yılında yaptırmış olduğu külliye cami, medreseler, türbeler, hamam, imaret, darülkurra, darüşşifa, tabhane, sıbyan mektebi, arastalardan meydana gelir. Mimarı Mimar Sinan’dır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)

ID : 97
Kategori : Medreseler
Eser : Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde)
Kısa Bilgi : İstanbul Fatih’te, Vatan Caddesi ile Oğuz Han Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunur. Medreseyi Kanuni Sultan Süleyman, babası Yavuz Sultan Selim’in anısına yaptırmıştır. Mimar Sinan’ın eserlerinin listesini veren Tezkiretü’l-Ebniye, Tezkiretü’l Bünyan ve Tuhfetü’l Mimarin’e göre Mimar Sinan tarafından yaptırılmıştır. Yapım tarihini belirten bir kitabesi bulunmamaktadır. Ancak kaynaklarda medresenin 1548–1549 yıllarında yaptırıldığı belirtilmektedir. Medresenin dershanesi 1562–1563 yılında bir minare ve minber eklenerek mescide çevrilmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Sultan Selim Medresesi (Edirne’de)

ID : 98
Kategori : Medreseler
Eser : Sultan Selim Medresesi (Edirne’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da)

ID : 99
Kategori : Medreseler
Eser : Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da)

ID : 100
Kategori : Medreseler
Eser : Şehzâde Sultan Mehmet Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda)

ID : 101
Kategori : Medreseler
Eser : Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda)
Kısa Bilgi : HASEKİ SULTAN MEDRESESİ Fatih’te Haseki semtinde bulunur.Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın Mimar Sinan’a haseki_sultan1538–1551 yıllarında yaptırmış olduğu külliyesi, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve sıbyan mektebinden oluşur. Medresenin girişinde hücreler eklenmiştir. Haseki Sultan Medresesi, camiden bir yıl sonra tamamlanmıştır. Çini süslemeleri ilgi çekicidir. Ziyarete kapalıdır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da)

ID : 102
Kategori : Medreseler
Eser : Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : ATİK VALİDE SULTAN MEDRESESİ 1570-1579 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılan bir medresedir. İstanbul’un Üsküdar ilçesinin Toptaşı semtinde bulunur. Atik Valide Sultan Camii avlusunun hemen aşağı kotunda yapılmış medrese, şu an kullanılmıyor ve bakımsızlık yüzünden mimari karakterini gün geçtikçe yitiriyor. Avlusuna girilemeyen yapı ne yazık ki ancak dışarıdan görülebilmekte.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)

ID : 103
Kategori : Medreseler
Eser : Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da)

ID : 104
Kategori : Medreseler
Eser : Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : 1547-1548 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılan bu medrese, Üsküdar merkezde bulunur.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da)

ID : 105
Kategori : Medreseler
Eser : Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da)
Kısa Bilgi : Fatih Hatice Sultan Mahallesi’nde Edirnekapı surlarından girişteki Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunur. Kanuni Sultan Süleyman (1520–1566) döneminde kızı Mihrimah Sultan tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmış olup, cami, sıbyan mektebi, çifte hamam, çarşı ve medreseden meydana gelmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da)

ID : 106
Kategori : Medreseler
Eser : MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te)

ID : 107
Kategori : Medreseler
Eser : MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te)
Kısa Bilgi : MEHMED PAŞA MEDRESESİ 1568-1569 yılları arasında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Eyüp merkezde, Eyüp Sultan Camii'nin hemen yanındadır. Medrese günümüzde Sağlık Bakanlığı İstanbul Eyüp Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı Eyüp Merkez Sağlık Ocağı olarak kullanılmaktadır. Darülkurra da olduğu gibi, Sokollu Mehmet Paşa bu yapıyı da eşine adamıştır. Yapı mesai saatlerinde ziyarete açıktır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)

ID : 108
Kategori : Medreseler
Eser : Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da)

ID : 109
Kategori : Medreseler
Eser : Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : Rüstem Paşa Medresesi, Kanûnî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’la evlenerek Osmanlı ailesine damat olan ve iki dönem (1544 – 1553, 1553 – 1561) Sadrazamlık yapan Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da)

ID : 110
Kategori : Medreseler
Eser : Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da)

ID : 111
Kategori : Medreseler
Eser : AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da)

ID : 112
Kategori : Medreseler
Eser : Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : Okumak için tıklayınız
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da)

ID : 113
Kategori : Medreseler
Eser : İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : İBRAHİM PAŞA MEDRESESİ Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin en önemli parçalarından biridir. Şadırvan'ı Külliyenin merkezi kabul edersek Medrese külliyenin bir yarısını kaplar. Külliyenin diğer bütün kısımları Şadırvan'dan öte tarafta kalır. Medrese günümüzde Doğu Türkistan Vakfı tarafından kültür merkezi olarak kullanılmaktadır...
Detay Bilgi :

İBRAHİM PAŞA MEDRESESİ

Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin en önemli parçalarından biridir. Şadırvan'ı Külliyenin merkezi kabul edersek Medrese külliyenin bir yarısını kaplar. Külliyenin diğer bütün kısımları Şadırvan'dan öte tarafta kalır. Medrese günümüzde Doğu Türkistan Vakfı tarafından kültür merkezi olarak kullanılmaktadır...


Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta)

ID : 114
Kategori : Medreseler
Eser : Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta)
Kısa Bilgi : İstanbul ili Beşiktaş ilçesi, Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesi’nin birleştiği yerde Barbaros anıtının karşısında bulunan Sinan Paşa Medresesini, Sadrazam Rüstem Paşa’nın kardeşi Kaptan-ı Derya Sinan Paşa cami, çifte hamam ile birlikte yaptırmıştır. Yapı topluluğu Sinan Paşa’nın 1553 yılında ölümünden sonra tamamlanmıştır. Cami üzerindeki kitabede de caminin 1555 yılında tamamlandığı yazılıdır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da)

ID : 115
Kategori : Medreseler
Eser : İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da)
Kısa Bilgi : Evliya Çelebi bir asır sonra, Kanlıca’ da “iki muallimhane- i sıbyan” dan bahseder ve medrese ve darülhadis gibi eserlerin olmadığını yazar. Konyalı medresenin mektebin altında olduğunu söyler. B. Tanman da bu yapının medrese adı altında zikredilen mektep olması ihtimali üzerinde durur. C. Baltacı malum eserinde bu medreseye ait hiçbir tevcihattan bahsetmemektedir. Bu hale göre medrese, Tanman’ ın ileri sürdüğü gibi sadece mektepti veya en azından yapıldıktan kısa bir süre sonra daha faaliyete geçmeden herhangi bir şekilde ortadan kalkmıştı. Nitekim daha yakın kaynaklarda da böyle bir medresenin varlığına rastlanmıyor.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Kasım Paşa Medresesi

ID : 116
Kategori : Medreseler
Eser : Kasım Paşa Medresesi
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de)

ID : 117
Kategori : Medreseler
Eser : Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de)

ID : 118
Kategori : Medreseler
Eser : Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Gebze’de)
Kısa Bilgi : Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi: Camii, yapılar topluluğunun merkezinde ve Gebze'ye hakim bir mevkide yer alır. 1510 yılında Çoban Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Külliyenin yapımının çok önceden planlandığı ve anonim bir çalışmayla ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Mustafa Paşa Mısır'a vali olarak atandığında yapımın sürdüğü bilinmektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te)

ID : 119
Kategori : Medreseler
Eser : Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)

ID : 120
Kategori : Medreseler
Eser : İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında)
Kısa Bilgi : Esekapı Mesciti ya da Hadım İbrahim Paşa Mesciti, Fatih Cerrahpaşa’da, Etyemez Caddesi üzerinde yer alır. Yapı 1560 yılına doğru Mimar Sinan tarafından, Hadım İbrahim Paşa’nın isteğiyle mescite dönüştürülmüşbir Bizans kilisesidir. Sinan, İbrahim Paşa’nın arzusu doğrultusunda mescidin yanına yaptığı medrese ile bir külliye oluşturmuştur.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir