Mimarsinan (Kocasinan) Eserleri
Mimarsinan'a Ait Eserler ve eserler hakkında bilgi ve resimler.


Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da)

ID : 121
Kategori : Medreseler
Eser : Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : Şemsi Paşa Medresesi (Üsküdar)İstanbul ili Üsküdar ilçesi, Şemsi Paşa Semtinde, cami, türbe, sıbyan mektebinden meydana gelen Şemsi Paşa Külliyesi’nin bir bölümünü oluşturan medrese, külliye ile birlikte 1580 yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da)

ID : 122
Kategori : Medreseler
Eser : Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da)

ID : 123
Kategori : Medreseler
Eser : Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da)
Kısa Bilgi : Cafer Ağa tarafından, kapıağasıyken başlatılan medresenin inşaatının kardeşi baş haremağası Gazanfer Ağa tarafından bitirildiği bilinmektedir. Medrese kalemişi süslemeleri dışında özgün durumunu koruyor. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı'na tahsis edildikten sonra Caferağa Medresesi Uygulamalı El Sanatları Merkezi olarak kullanılan yapı haftanın her günü açık.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da)

ID : 124
Kategori : Medreseler
Eser : Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda)

ID : 125
Kategori : Medreseler
Eser : Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda)
Kısa Bilgi : Zeyrek’de, Unkapanı’na giderken sol taraftaki fil yokuşu üzerinde bulunan medrese, Bizans döneminden kalma bir temel üzerine, Ebussuud Efendi’nin halefi şeyhülislam Hâmid efendi tarafından, on altıncı yüzyılın ikinci yarısında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te)

ID : 126
Kategori : Medreseler
Eser : Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te)

ID : 127
Kategori : Medreseler
Eser : Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te)

ID : 128
Kategori : Medreseler
Eser : Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te)
Kısa Bilgi : ÜÇBAŞ NUREDDİN HAMZA MESCİDİ VE MEDRESESİ Fatih Karagümrük’te yer alan mescit ve medrese Kadı Nureddin Hamza Efendi tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Dış kapısı üzerindeki kitabesinden anlaşıldığı üzere 1532 yılında inşa edilen mescidin ve medresenin en önemli özelliği Mimar Sinan’ın İstanbul’da tarihi bilinen ilk yapıları olmasıdır. Yapıların banisi Kadı Nureddin Hamza’nm lakabı doğduğu Karasu’ya bağlı Uçbaş Köyünden gelir. Kadı Nureddin Hamza, mesleğinin yanı sıra uzun yıllar müderrislik de yapmıştır.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te)

ID : 129
Kategori : Medreseler
Eser : Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te)

ID : 130
Kategori : Medreseler
Eser : Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Ağazâde Medresesi (İstanbul’da)

ID : 131
Kategori : Medreseler
Eser : Ağazâde Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta)

ID : 132
Kategori : Medreseler
Eser : Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta)
Kısa Bilgi : YAHYA EFENDİ MEDRESESİ Yahya Efendi Medresesi, Şeyh Yahya Efendi dergâhı içerisindeki geniş bir alanda bulunuyordu. Mescit, hamam ve çeşmenin de yanında yer aldığı medresenin yapımına 1538’de başlanmış, XVIII. yüzyılda buna yeni binalar eklenmiştir. XIX. yüzyılda ise medrese arazisinin büyük bölümü Yıldız Sarayı ile Çırağan Sarayı bahçesi içerisinde kalmıştır. 1869 yılında düzenlenmiş olan medreseler listesinde bu medresenin ismine rastlanmayışı medresenin bu tarihten önce yıkıldığına işaret etmektedir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız -

Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de)

ID : 133
Kategori : Medreseler
Eser : Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te)

ID : 134
Kategori : Medreseler
Eser : Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)

ID : 135
Kategori : Medreseler
Eser : Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da)

ID : 136
Kategori : Medreseler
Eser : Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Şahkulu Medresesi (İstanbul’da)

ID : 137
Kategori : Medreseler
Eser : Şahkulu Medresesi (İstanbul’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da)

ID : 138
Kategori : Medreseler
Eser : Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Yunus Bey Medresesi (Draman’da)

ID : 139
Kategori : Medreseler
Eser : Yunus Bey Medresesi (Draman’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Karcı Süleyman Bey Medresesi

ID : 140
Kategori : Medreseler
Eser : Karcı Süleyman Bey Medresesi
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da)

ID : 141
Kategori : Medreseler
Eser : Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde)

ID : 142
Kategori : Medreseler
Eser : Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)

ID : 143
Kategori : Medreseler
Eser : Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Kirmasti Medresesi

ID : 144
Kategori : Medreseler
Eser : Kirmasti Medresesi
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te)

ID : 145
Kategori : Medreseler
Eser : Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de)

ID : 146
Kategori : Medreseler
Eser : Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de)

ID : 147
Kategori : Medreseler
Eser : Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da)

ID : 148
Kategori : Medreseler
Eser : Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da)
Kısa Bilgi : GÜLFEM HATUN TÜRBESİ İstanbul ili Üsküdar ilçesi Gülfem Hatun Mahallesi’nde bulunan Gülfem Hatun Camisi’nin yanında bulunan bu türbe XVI. yüzyılın ikinci yarısında yapılmıştır. Gülfem Hatun Kanuni Sultan Süleyman’ın (1520–1566) cariyelerinden olup, Üsküdar’da kendi adına bir cami yaptırmıştır. Caminin doğusunda küçük bir hazire vardır. Gülfem Hatun Camisi’nin yanında medrese, türbe ve sıbyan mektebi bulunuyordu. Bu yapı topluluğu 1850 yılındaki yangın sırasında bütün mahalle ile birlikte yanmıştır. Bu yangından on dokuz yıl sonra 1868–1869 tarihinde cami ile sıbyan mektebi halk tarafından onarılmıştır. Ancak medrese ile türbe onarılamamıştır. Bu nedenle de Gülfem Hatun’un türbesi yıkılmış ve günümüze yalnızca mezarı gelebilmiştir.
Detay Bilgi : Okumak için tıklayınız

Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da)

ID : 149
Kategori : Medreseler
Eser : Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da)
Kısa Bilgi : -
Detay Bilgi :

-


Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

ID : 150
Kategori : Medreseler
Eser : Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).
Kısa Bilgi : KIZLARAĞASI MEHMED AĞA MEDRESESİ Küçük bir külliyenin parçası olan medrese 1580 yılında Topkapı Sarayı Darüssade ağalarından Hacı Mehmet tarafından yaptırılıyor. Bir Mimar Sinan eseri olan yapı, ustanın bir çok eserinde de rastladığımız gibi, topografyaya uygun bir şekilde inşa ediliyor. Dikdörtgen planlı avluya açılan hücrelere ve almaşık duvar örgüsüne sahip olan yapı halen kültür merkezi olarak hizmet veriyor.
Detay Bilgi :

KIZLARAĞASI MEHMED AĞA MEDRESESİ

Küçük bir külliyenin parçası olan medrese 1580 yılında Topkapı Sarayı Darüssade ağalarından Hacı Mehmet tarafından yaptırılıyor. Bir Mimar Sinan eseri olan yapı, ustanın bir çok eserinde de rastladığımız gibi, topografyaya uygun bir şekilde inşa ediliyor. Dikdörtgen planlı avluya açılan hücrelere ve almaşık duvar örgüsüne sahip olan yapı halen kültür merkezi olarak hizmet veriyor.

 


* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir