MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI - XML
MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI


IDMESLEK GRUBUMESLEK GRUBU ADINACE KODUNACE BAŞLIK
69128İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.11.46Muhtarların faaliyetleri
69228İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.11.47Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri dahil)
69328İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.11.48Yasama ve yürütme hizmetleri
69428İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.11.90Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.)
69528İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.12.11Eğitime ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
69628İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.12.12İskan ve toplum refahına ilişkin kamu yönetimi hizmetleri (su temini ve çevre koruma programları dahil)
69728İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.12.13Sağlığa ve sosyal hizmetlere ilişkin kamu yönetimi hizmetleri
69828İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.11Çok amaçlı geliştirme projeleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (bölgesel kalkınma projeleri dahil)
69928İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.12Genel ekonomik, ticari ve işgücü ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (genel ekonomi politikalarının oluşturulması, teşvik faaliyetleri, patent işleri, genel istihdam politikaları, meteoroloji işleri, istihdam vb.)
70028İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.14Tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılıkla ilgili kamu yönetimi hizmetleri
70128İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.15Ticaret, otelcilik ve lokantacılık ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
70228İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.16Turizm ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
70328İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.17Ulaştırma ve iletişim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri
70428İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.13.18Yakıt ve enerji ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (enerji bakanlığı, vb.)
70528İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.21.05Dış işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri hariç)
70628İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.21.06Yurt dışı diplomatik hizmetler ve konsolosluk hizmetleri (yabancı konsolosluklar hariç)
70728İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.22.05Askeri savunma hizmetleri (silahlı kuvvetler ve savunma ile ilgili idari hizmetler)
70828İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.22.06Sivil savunma hizmetleri
70928İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.23.04Adalet ve yargı organlarının faaliyetleri (icra müdürlükleri vb. dahil, ceza infaz kurumlarının ve mahkemelerin faaliyetleri hariç)
71028İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.23.05Ceza infaz ve tutuk evlerinin faaliyetleri (eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri hariç)
71128İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.23.06Mahkemelerin faaliyetleri (yüksek yargı organları dahil)
71228İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.24.01Kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili faaliyetler (polis hizmetleri, sahil güvenlik vb.)
71328İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.25.01İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
71428İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.25.02Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)
71528İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ84.30.01Zorunlu sosyal güvenlik faaliyetleri
71628İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ97.00.10Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının hizmetleri
71728İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ98.10.01Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mallar
71828İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ98.20.01Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış hizmetler
71928İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ99.00.15Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri (yabancı ülke elçilikleri, milletlerarası işbirliği örgütleri, vb. dahil)
72029MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK36.00.02Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir