MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI - XML
MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI


IDMESLEK GRUBUMESLEK GRUBU ADINACE KODUNACE BAŞLIK
72129MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK36.00.03Su sayaçlarının bakım ve onarımı
72229MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK37.00.01Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)
72329MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.11.01Tehlikesiz atıkların toplanması (çöpler, geri dönüştürülebilir maddeler, tekstil atıkları, vb.) (inşaat ve yıkım atıkları, çalı, çırpı, moloz gibi enkazlar hariç)
72429MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.11.03Tehlikesiz atık transfer istasyonlarının işletilmesi
72529MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.12.01Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)
72629MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.21.01Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi ve bertarafı için depolama alanlarının işletilmesi
72729MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.22.01Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç)
72829MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.22.02Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi
72929MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.31.01Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)
73029MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.31.02Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)
73129MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.32.01Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
73229MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK38.32.02Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması
73329MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK39.00.01İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.)
73429MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK46.18.06İşlenmemiş ağaç, atık, hurda ve geri dönüştürülebilir malzemeler, vb. başka yerde sınıflandırılmamış diğer belirli ürünlerin bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
73529MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK46.77.01Atık ve hurda toptan ticareti (metal ikincil hammaddeler) (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler hariç)
73629MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK46.77.02Atık ve hurda toptan ticareti (kağıt, cam, plastik vb. ikincil hammaddeler) (metal ikincil hammaddeler hariç)
73729MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.11.01Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık faaliyetleri
73829MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.11.02Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar planı, vaziyet planı vb. dahil)
73929MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.11.04Peyzaj mimarisi faaliyetleri ve peyzaj konusunda mimari danışmanlık faaliyetleri
74029MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.01Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik, fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma, topografya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik, vb. haritaların hazırlanması)
74129MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.03Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
74229MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.04Jeolojik, jeofizik ve ilgili araştırma ve danışmanlık hizmetlerine yönelik mühendislik faaliyetleri (maden yatağı, yer altı toprak oluşumu, vb. hizmetler) (petrol ve doğalgaz için olanlar hariç)
74329MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.05Petrol ve doğalgaz çıkarım projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
74429MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.06Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel, demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık projeleri, liman vb.)
74529MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.07Su, kanalizasyon ve drenaj projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (içme suyu dağıtım sistemleri, pompa istasyonları, yağmur suyu yönetim sistemleri, atık suların toplanması vb. projeler)
74629MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.08Sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (haddehaneler, farineriler, ulaşım araçları, sanayi makineleri, vb.)
74729MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.09Enerji projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri (kömür, petrol ve gaz gibi enerji yakıtları kullananlar ile nükleer, su, güneş, rüzgar ve diğer enerjiler için santrallere ve enerji iletim ve dağıtım hatlarına yönelik hizmetler)
74829MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.10Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
74929MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.11Yapı denetim kuruluşları (a sınıfı)
75029MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK71.12.12Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir