MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI - XML
MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI


IDMESLEK GRUBUMESLEK GRUBU ADINACE KODUNACE BAŞLIK
93132BASIM-YAYIN18.12.06Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri
93232BASIM-YAYIN18.12.07Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri
93332BASIM-YAYIN18.13.01Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler
93432BASIM-YAYIN18.13.02Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)
93532BASIM-YAYIN18.14.01Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)
93632BASIM-YAYIN18.20.02Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
93732BASIM-YAYIN18.20.03Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)
93832BASIM-YAYIN46.49.11Kitap, dergi ve gazete toptan ticareti
93932BASIM-YAYIN47.61.01Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitap perakende ticareti (kitap, ansiklopedi, rehber vb. ile CD ve DVD ortamındaki kitaplar vb.)
94032BASIM-YAYIN47.62.03Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazete ve dergilerin perakende ticareti
94132BASIM-YAYIN47.63.01Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti (dolu ses, müzik ve video kasetleri, CD/DVD vb. ürünler ile boş olanlar dahil)
94232BASIM-YAYIN47.79.03Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ikinci el kitapların perakende ticareti (sahafların faaliyetleri)
94332BASIM-YAYIN47.89.15Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla kitap perakende ticareti (seyyar satıcılar hariç)
94432BASIM-YAYIN58.11.01Kitap yayımı (broşür, risale, ansiklopedi, vb. dahil, çocuk kitaplarının, ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması hariç)
94532BASIM-YAYIN58.11.03Çocuk kitaplarının yayımlanması
94632BASIM-YAYIN58.11.04Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yayımlanması (sözlük, atlas, grafikler, haritalar vb. dahil)
94732BASIM-YAYIN58.12.01Rehberlerin ve posta adres listelerinin yayımlanması (telefon rehberleri, iş ve ticaret rehberleri, belediye ve şehir rehberleri, vb.)
94832BASIM-YAYIN58.13.01Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
94932BASIM-YAYIN58.14.02Eğitime destek amaçlı dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
95032BASIM-YAYIN58.14.03Bilimsel, teknik, kültürel vb. dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar)
95132BASIM-YAYIN58.14.90Diğer dergi ve süreli yayınların yayımlanması (haftada dörtten az yayımlananlar) (çizgi roman, magazin dergileri vb.)
95232BASIM-YAYIN58.19.04Değerli kağıtların yayımlanması faaliyetleri (pul, tahvil, hisse senedi, bono veya senet vb. değerli kağıtlar)
95332BASIM-YAYIN58.19.90Bys. diğer yayıncılık faaliyetleri (kartpostal, tebrik kartları vb. ile katalog, poster, reklam materyali vb.)
95433SAĞLIK HİZMETLERİ75.00.02Hayvan hastanelerinin faaliyetleri (evcil hayvanlar için ambulans faaliyetleri dahil)
95533SAĞLIK HİZMETLERİ75.00.04Veterinerlik hizmetleri (hayvan hastanelerinde verilen hizmetler hariç)
95633SAĞLIK HİZMETLERİ86.10.04Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
95733SAĞLIK HİZMETLERİ86.10.05Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç)
95833SAĞLIK HİZMETLERİ86.10.12Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)
95933SAĞLIK HİZMETLERİ86.10.13Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)
96033SAĞLIK HİZMETLERİ86.21.02Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir