MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI - XML
MESLEK GRUPLARI VE NACE KODLARI


IDMESLEK GRUBUMESLEK GRUBU ADINACE KODUNACE BAŞLIK
192168PLASTİK VE KAUÇUK47.59.07Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda plastikten sofra, mutfak, tuvalet ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti (plastikten tabak, bardak, torba, kutu, şişe, matara, makara, bobin, mobilya parçaları, vb. dahil)
192269KİMYEVİ MADDE10.41.03Beziryağı imalatı
192369KİMYEVİ MADDE19.20.16Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)
192469KİMYEVİ MADDE19.20.17Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı
192569KİMYEVİ MADDE19.20.19Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç)
192669KİMYEVİ MADDE20.11.01Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)
192769KİMYEVİ MADDE20.12.01Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)
192869KİMYEVİ MADDE20.12.02Tabaklanma ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı
192969KİMYEVİ MADDE20.13.02Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)
193069KİMYEVİ MADDE20.13.03Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)
193169KİMYEVİ MADDE20.13.04Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)
193269KİMYEVİ MADDE20.13.07Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)
193369KİMYEVİ MADDE20.13.90Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)
193469KİMYEVİ MADDE20.14.01Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)
193569KİMYEVİ MADDE20.14.05Tabi reçine ve türevleri,kolofanlar,kolofanın modifikasyon ve estrifikasyon ürünleri, çam terebentin ve çam terebentin esansları ile doğal zamk imalatı
193669KİMYEVİ MADDE20.15.01Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı
193769KİMYEVİ MADDE20.15.02Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)
193869KİMYEVİ MADDE20.16.04Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı
193969KİMYEVİ MADDE20.16.05Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı
194069KİMYEVİ MADDE20.20.11Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı
194169KİMYEVİ MADDE20.20.12Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil)
194269KİMYEVİ MADDE20.20.13Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı
194369KİMYEVİ MADDE20.20.14Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)
194469KİMYEVİ MADDE20.30.11Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
194569KİMYEVİ MADDE20.30.12Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)
194669KİMYEVİ MADDE20.30.13Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner))
194769KİMYEVİ MADDE20.30.14Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı
194869KİMYEVİ MADDE20.30.15Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı
194969KİMYEVİ MADDE20.30.16Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerin imalatı
195069KİMYEVİ MADDE20.41.01Kapalı alanlar için kokulu müstahzarlar ve koku gidericiler ile suni mumların imalatı (kişisel kullanım için olanlar hariç)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir