University List
University Name, Country, Web Adress


IDCOUNTRYUNIVERSITYLINK
61AlbaniaUniversity Aleksander Xhuvani Elbasan / Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasanhttp://www.uniel.edu.al/
62AlbaniaFan Noli University Korçe / Universiteti “Fan S Noli”http://www.unkorce.edu.al/
63AlbaniaUniversity POLIS / Universiteti Polishttp://www.universitetipolis.edu.al/
64AlbaniaUniversity Europian i Tiranes / Universiteti Europian i Tiranështtp://uet.edu.al/
65AlbaniaUniversity of Arts / Universiteti i Artevehttp://www.uart.edu.al/
66AlbaniaAcademy of Film & Multimedia MARUBI / Akademia e Filmit dhe Multimedias Marubihttp://www.afmm.edu.al/
67AlbaniaUniversità Nostra Signora del Buon Consiglio Tirana / Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirëhttp://www.unizkm.al/
68AlbaniaUniversity Luarasi / SHLUP Luarasihttp://www.luarasi-univ.edu.al/
69AlbaniaPlanetarium University of Tirana / SHLUP Universiteti Planetar i Tiranështtp://www.planetar.edu.al/
70AlbaniaUniversity Pavaresia / SHLUP Pavarësiahttp://www.unipavaresia.edu.al/
71AlbaniaAlbanian University (University Ufo Dental) / Universiteti Privat Albanian Universityhttp://www.albanianuniversity.al/
72AlbaniaUniversiteti Metropolitan Tirana / SHLUP Universiteti Metropolitan Tiranahttp://www.umt.edu.al/
73AlbaniaAcademy of Sports and Physical Education Vojo Kushi / Universiteti i Sporteve të Tiranështtp://www.ust.edu.al/
74AlbaniaTirana Business University / SHLUP “Tirana Business University”http://www.tbu.al/
75AlbaniaISSAT Institute / SHLUP ISSAThttp://www.issatinstitute.com/
76AlbaniaCanadian Institute of Technologyhttp://www.cit.edu.al/
77AlbaniaMediterranean University of Albania / Shkolla e Lartë Private Mesdhetare e Shqipërisëhttp://www.umsh.edu.al/
78AlbaniaUniversity of Medicine Tirana / Universiteti i Mjekësisë Tiranëhttp://www.umed.edu.al/
79AlbaniaNehemia University Pogradec / SHLUP Shkolla e Lartë Nehemiahttp://www.ng-university.org/
80AlbaniaCenter of Albanological Studies / Qëndra e Studimeve Albanologjikehttp://www.qsa.edu.al/
81AlbaniaEuropean University for Tourismhttp://euft.eu/
82AlbaniaShkolla e Lartë Private e Edukimithttp://www.cde.edu.al/
83AlbaniaUniversity Illyria / SHLUP Shkolla e Lartë ILLYRIAhttp://www.uni-illyria.com/
84AlbaniaInternational University of Tirana / Universiteti Ndërkombëtar i Tiranështtp://unt.edu.al/
85AlbaniaPrivate Professional College New Generation” / Kolegji Profesional Privat New Generation”http://www.newgeneration-al.com/
86AlbaniaAkademai Pedagogjike e Tiranes / Akademia Pedagogjikehttp://akademia-pedagogjike.com/
87AlbaniaAldent University / Universiteti Aldenthttp://ual.edu.al/
88AlgeriaUniversité des Sciences et de la Technologie Houari Boumedienehttp://www.usthb.dz/
89AlgeriaUniversité Djillali Liabeshttp://www.univ-sba.dz/
90AlgeriaUniversité Constantine 1 (Ex Université Mentouri)http://www.umc.edu.dz/

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir