Sindirim yolu ile zehirlenmede ilk yardım


IDİşlemler
1Kişinin bilinci kontrol edilir.
2Sadece ağız zehirli maddeyle temas etmiş ise su ile çalkalanır.
3Zehirli madde el ile temas etmişse, el sabunlu su ile yıkanır.
4Hasta ya da yaralının yaşam bulguları değerlendirilir.
5Kusma, bulantı, ishal vb. belirtiler değerlendirilir.
6Özellikle, yakıcı maddenin alındığı ve hasta yaralının ne yiyip içtiğinin bilinmediği durumlarda hasta asla kusturulmaz!
7Bilinç kaybı varsa hasta ya da yaralıya koma pozisyonu verilir.
8Hasta ya da yaralının üzeri örtülür.
9Tıbbi yardım istenir (112).
10Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. (Zehirli maddenin türü, kişi ilaç ya da uyuşturucu alıyor mu, hastanın bulunduğu saat, evde ne tür ilaçlar olduğu, vb.)

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir