Elektrik yanıklarında ilk yardım


IDİşlemler
1Olabildiğince soğukkanlı ve sakin olunur.
2Hasta ya da yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilir.
3Akımı kesme imkânı yoksa yalıtkan bir maddeyle (tahta, plastik) kişinin elektrikle teması engellenir.
4Hasta ya da yaralının solunum yolu açıklığı ve solunumu değerlendirilmelidir.
5Hasta ya da yaralı kımıldatılmamalıdır.
6Hasar gören vücut bölgesi örtülür.
7Hasta ya da yaralının bilinci açık ve kendini iyi hissediyorsa dahi tıbbi yardım istenir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir