Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30121dialing policynumara çevirme ilkesi
30122dialing optionsnumara çevirme seçenekleri
30123dialing mistakenumara çevirme yanlışı
30124to dialnumara çevirmek
30125FormatNumberNumaraBiçimlendir
30126enumeratornumaralandırıcı
30127enumeratingnumaralandırılıyor
30128enumeratednumaralandırılmış
30129Assign numbersNumaraları ata
30130unnumberednumarasız
30131Dial!Numarayı çevir!
30132Before dialingNumarayı çevirmeden önce
30133sample, paradigm, archetypenumune
30134cherubnur yüzlü kimse
30135plaguenusibet
30136discoursenutuk
30137to declaim, to oratenutuk çekmek
30138whatne
30139how muchne kadar
30140What is it?ne var
30141due tonedeniyle
30142wherenereye
30143ultimate, finalnihai
30144değil, hayırnötr
30145numbernumara
30146he, it, her, she, himo
30147soo derece
30148soo kadar
30149soo kadar (çok)
30150Go to that slideO slayda git

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir