Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30211focusableodaklanabilir
30212to center onodaklanmak
30213focusedodaklanmış
30214odalisqueodalık
30215enter roomodaya gir
30216payment, settlement, payoffödeme
30217settlement valueödeme değeri
30218charge per unitödeme miktarı
30219settlement dateödeme tarihi
30220to payödemek
30221toll freeödemeli arama
30222collect callödemeli çağrı
30223contracts that may be settled in shares or cashödemesi hisse alımı ya da nakitle yapılabilen sözleşmeler
30224PaidÖdendi
30225payableödenebilir
30226accounts payableödenecek hesaplar
30227grantödenek
30228considerationödenen
30229Amount PaidÖdenen Miktar
30230credit derivative default productödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün
30231accumulated arrearsödenmemiş borçlar
30232unpaid capitalödenmemiş sermaye
30233paid outödenmiş
30234Amount PaidÖdenmiş Miktar
30235paid in capitalödenmiş sermaye
30236AmountPaidÖdenmişMiktar
30237obligation, homework, duty, tasködev
30238High Representative for the CFSPODGP Yüksek Temsilcisi
30239cowardödlek
30240award, prize, premium, bonus, Rewardödül

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir