Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30451exception messageolağandışı durum iletisi
30452exception handlingolağandışı durum işleme
30453extraordinary itemsolağandışı kalemler
30454abend, abnormal termination, abnormal endolağandışı son
30455crash, abendolağandışı sonlanma
30456abnormal reflectionolağandışı yansıma
30457portentousolağanüstü
30458emergency, disasterolağanüstü durum
30459facilityolanak
30460conduciveolanak sağlayan
30461improbableolanakdışı
30462facilitiesolanaklar
30463improbableolanaksız
30464Asolarak
30465connect asolarak bağlan
30466copy here asolarak buraya kopyala
30467also known asolarak da bilinen
30468contingent, potentialolası
30469prospective applicationolası uygulama
30470probable maximum lossolası zarar tavanı
30471cumulative density functionolasılık dağılım işlevi
30472improbableolasılıksız
30473convergence in probabilityolasılıkta yakınsaklık
30474convergence in probabilityolasılıkta yakınsama
30475event, case, accident, occurrence, incident, happening, episodeolay
30476event addressolay adresi
30477events setupolay ayarı
30478event detailolay ayrıntıları
30479event titleolay başlığı
30480event brochuresolay broşürleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir