Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30481find eventsolay bul
30482event bannersolay büyük başlıkları
30483event dirolay dizini
30484events schemesolay düzenleri
30485Add EventsOlay Ekle
30486event flyersolay el ılanları
30487event viewerolay görüntüleyici
30488event viewerolay görüntüleyicisi
30489event drivenolay güdümlü
30490event driven simulationolay güdümlü benzetim
30491event guidolay guid
30492event log, event loggingolay günlüğü
30493event log nameolay günlüğü adı
30494event log levelolay günlüğü düzeyi
30495event monitorolay ızleyici
30496event characterolay karakteri
30497event postcardsolay kartpostalları
30498event categoryolay kategorisi
30499event recorderolay kaydedicisi
30500event sign-upolay kaydı
30501event recorderolay kayıtçısı
30502event sourceolay kaynağı
30503event sourcesolay kaynakları
30504event idolay kimliği
30505event codeolay kodu
30506event speakersolay konuşmacıları
30507event moduleolay modülü
30508event numberolay numarası
30509Generate EventOlay Oluştur
30510event createolay oluşturma

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir