Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30541accuracy of a measuring instrumentölçme aygıtının doğruluğu
30542indication of a measuring instrumentölçme aygıtının gösterge değeri
30543error of indication of a measuring instrumentölçme aygıtının gösterge değerinin hatası
30544fiducial error of a measuring instrumentölçme aygıtının konvansiyonel indirgeme hatası
30545gauging of a measuring instrumentölçme aygıtının mastarlanması
30546bias error of a measuring instrumentölçme aygıtının yanlılık hatası
30547freedom from bias error of a measuring instrumentölçme aygıtının yanlılık hatasızlığı
30548gauge tubeölçme borusu
30549gauge stickölçme çubuğu
30550to meterölçmek
30551scale, gauge, measurement, gageölçü
30552gallon, Unit of measurementölçü birimi
30553measurement cupölçü kabı
30554measuring spoonölçü kaşığı
30555demureölçülü
30556limited monist accounting systemölçülü birinci muhasebe sistemi
30557limited dualist accounting systemölçülü ikinci muhasebe sistemi
30558moderationölçülülük
30559measurementölçüm
30560measurement basesölçüm esasları
30561conservation of a measurement standardölçüm standardının korunması
30562accuracy of measurementölçümün doğruluğu
30563excessive, immoderateölçüsüz
30564beyond measureölçüsüzce
30565byölçüt
30566criteria fieldölçüt alanı
30567criteria rangeölçüt aralığı
30568criteria equalsölçüt değeri
30569edit criteriaölçüt düzenle
30570criteria editölçüt düzenlemeyi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir