Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30661feasible solutionolurlu çözüm
30662feasibilityolurluk
30663feasibility studyolurluk çalışması
30664feasibility study, business caseolurluk incelemesi
30665business caseolurluk önerisi
30666to occur, to be formedoluşmak
30667composedoluşmuş
30668Form, build, create a, Generateoluştur
30669created, created byoluşturan
30670by jim horneoluşturan jim horne
30671by creatoroluşturana göre
30672buildingoluşturma
30673compose ledoluşturma işığı
30674build requestoluşturma ısteği
30675creation timeoluşturma saati
30676create pageoluşturma sayfası
30677created, create date, created dateoluşturma tarihi
30678by createdoluşturma tarihine göre
30679create inoluşturma yeri
30680Before RenderOluşturmadan Önce
30681After RenderOluşturmadan Sonra
30682to create, to generate, to make upoluşturmak
30683creator, builderoluşturucu
30684choose builderoluşturucu seç
30685create a new drive namedoluşturulacak sürücünün adı
30686create inoluşturulacak yer
30687creatingoluşturulan
30688created objectoluşturulan nesne
30689createdoluşturuldu
30690date createdoluşturulduğu tarih

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir