Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30721shrugomuz silkme
30722to stealomuzlamak
30723Front, tenÖn
30724hexadecimal systemon altılık sistem
30725cache bufferön arabellek
30726crawdaddyon ayaklı ıstakoza benzeyen tatlı su canlısı
30727cached lookupsön belleğe atılan aramalar
30728foreground partitionön bellek bölümü
30729fifteenon beş
30730fifteenthon beşi
30731fifteenthon beşinci
30732front end computerön bilgisayar
30733elevenon bir
30734eleventhon biri
30735eleventhon birinci
30736front matterön bölümler
30737front officeön büro
30738front office managerön büro müdürü
30739windshieldsön camlar
30740Front TractorÖn Çekiciden
30741defaultön değer
30742preliminary checklistön denetim listesi
30743precompileön derleme
30744FourteenthOn dördü
30745FourteenthOn dördüncü
30746FourteenOn dört
30747fourteenthon dörtüncü
30748pre-trialön duruşma
30749headlampön far
30750Front BrakeÖn Fren

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir