Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30871cache missesönbellek kaçışları
30872cache misses (sectors per second)önbellek kaçışları (kesim/saniye)
30873cache pagesönbellek sayfaları
30874cache buffersönbellek tamponu
30875cache hitsönbellek vuruşları
30876cache time-outönbellek zaman aşımı
30877cachingönbellekleme
30878cached sizeönbelleklenen boyut
30879cachedönbellekte
30880bytes in cacheönbellekteki bayt miktarı
30881dirty bytes in cacheönbellekteki pis veri
30882fifteenonbeş
30883fifteenthonbeşinci
30884eleventhonbirinci
30885before, AfterÖnce
30886down, then acrossönce aşağı sonra yan sayfaya
30887down, then acrossönce aşağı sonra yana
30888evaluate firstönce değerbiç
30889leading charactersönce gelen karakterler
30890antecedentlyönce olacak şekilde
30891to precedeönce vuku bulmak
30892Across then DownÖnce Yan sonra Aşağı sayfaya
30893Across then DownÖnce Yana Sonra Aşağı
30894previously, at one timeönceden
30895anticipatory bufferingönceden ana belleğe alma
30896anticipatory bufferingönceden ara belleğe alma
30897to predetermineönceden belirlemek
30898presetönceden belirlenmiş
30899prophecyönceden bildirme
30900to predictönceden bildirmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir