Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30931beforeöncesi
30932leadöncü
30933leading indicatorsöncü göstergeler
30934premiseöncül
30935As tenths (3/10)Onda bir (3/10)
30936decileonda birlik
30937decimalondalık
30938Increase DecimalOndalık Artır
30939decimal point, decimal pointondalık ayırıcı
30940decimal alignmentondalık ayırıcı hizalama
30941decimal alignedondalık ayırıcı hizalı
30942decimal separatorondalık ayırıcısı
30943decimal alignmentondalık ayırıcıya göre hizalama
30944decrease decimalondalık azalt
30945decimal placeondalık basamak
30946decimal placesondalık basamak sayısı
30947decimal placesondalık basamaklar
30948decimal value, decimal valueondalık değer
30949decimal placeondalık hane
30950decimal alignedondalık hizalı
30951decimal characterondalık karakter
30952decimal characterondalık karakteri
30953decimal pointondalık nokta
30954decimal pointondalık noktası
30955decimal alignmentondalık noktaya hizalama
30956decimalondalık sayı
30957decimal tabondalık sekme
30958decimal tabstop, decimal tabstopondalık sekme durakları
30959decimal tabsondalık sekmeler
30960decimal symbolondalık simge

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir