Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
30991material adjustmentönemli düzeltmeler
30992significant influenceönemli etki
30993significant influenceönemli etkileme gücü
30994fatal errorönemli hata
30995material errorsönemli hatalar
30996material ommissionsönemli ihmaller
30997big deal, big wheel, big shot, important person, headlinerönemli kimse
30998bigwigönemli kişi
30999to beat about the bushönemli konudan kaçınmak
31000highlightsÖnemli Noktalar
31001significantlyönemli ölçüde
31002Important URLsÖnemli URL'ler
31003critical alarmönemli uyarı
31004materialityönemlilik
31005don't careönemseme
31006ignoranceönemsememe
31007minor, trivial, negligible, petty, immaterial, paltry, yeastyönemsiz
31008to downplayönemsiz gibi göstermek
31009unimportant errorsönemsiz hatalar
31010bulk mailönemsiz posta
31011advice, proposition, suggestion, proposal, bring-inöneri
31012proposed improvementsönerilen iyileştirmeler
31013proposingönerme
31014to recommend, to proposeönermek
31015header labelönetiket
31016to predict, to foreseeöngörmek
31017forecastöngörü
31018projected unit credit methodöngörülen yükümlülük yöntemi
31019estimatingöngörülüyor
31020precognitiveöngörüşlü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir