Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31021twelve hour clockoniki saatlik zaman
31022onyxoniks
31023preprocessorönişlemci
31024PreviewÖnizleme
31025enable previewönizlemeyi etkinleştir
31026Hide PreviewÖnizlemeyi Gizle
31027close previewönizlemeyi kapat
31028closepreviewönizlemeyikapat
31029decadeonkat
31030estimationönkestirim
31031they, thoseonlar
31032theironların
31033to blockönle
31034precautionönlem
31035preventionönleme
31036to prevent, to avoid, to inhibit, to avert, to frustrate, to counter toönlemek
31037to letönlememek
31038unavoidable costönlenemeyen maliyet
31039associate degreeönlisans dercesi
31040decimalonlu
31041decimal digitonlu sayamak
31042decimal number systemonlu sayı dizgesi
31043decimal dataonlu tabanda veri
31044apron, pinny, overallönlük
31045TEKONLY
31046FrontPanelÖnPano
31047foregroundönplan
31048ind Nextonrakini Bul
31049eighteenthonsekizinci
31050a priori distributionönsel dağılım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir