Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31051foresight, hunchönsezi
31052anticipation anxietyönsezme kaygısı
31053preamble, prefaceönsöz
31054Poke him.Onu dürt.
31055thirteenonüç
31056baker's dozenonüç taneden oluşan grup
31057thirteenthonüçüncü
31058hard crashonulmaz arıza
31059fatal error, Hard Erroronulmaz hata
31060fatal erroronulmaz yanlış
31061nextönümüzdeki
31062buy-inonun için çalışmayan bir müdür ya da grup tarafından bir şirketin satın alınması
31063tenthonuncu
31064in front ofönünde
31065FrontÖnüne
31066glory, pride, amour-propre, şerefonur
31067accoladeonurlandırma
31068to accoladeonurlandırmak
31069chivalrousonurlu
31070bias, preconceptionönyargı
31071to bootönyükleme
31072boot deviceönyükleme aygıtı
31073boot startönyükleme başlat
31074boot partitionönyükleme bölümü
31075boot diskönyükleme diski sistem yükleme diski
31076boot filesönyükleme dosyaları
31077boot entry idönyükleme girdi kimliği
31078boot entriesönyükleme girdileri
31079boot processönyükleme işlemi
31080boot sectorönyükleme kesimi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir