Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31111to blow kissesöpücük göndermek
31112smoochöpüşme
31113to kiss one anotheröpüşmek
31114to smoochöpüşüp koklaşmak
31115thereora
31116at that place, there (more distant)orada
31117thenceoradan
31118strickleorak bileme aleti
31119cock suckingoral sex için argo terim
31120rate, rate, ratio, incidenceoran
31121change ratiooran değiştir
31122rational numberoranlı sayı
31123pro rata basisoransal esasa göre
31124proportionate consolidationoransal konsolidasyon
31125disproportionateoransız
31126irrational numberoransız sayı
31127proportionorantı
31128comparative, proportional, commensuratelyorantılı
31129proportional fontorantılı yazıyüzü
31130medium frequency (MF)orata frekansları
31131thither (more distant)oraya
31132there and hereorda burda
31133to be thereorda olmak
31134Are you there?Ordamısın?
31135duck, cowardördek
31136cuckoo wrasseördek balığı
31137ordinateordinat
31138waybillordino
31139Ordnance Survey mapsOrdnance Survey haritaları
31140hors d'oeuvresordövr

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir