Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31261common startuportak başlangıç
31262common storageortak bellek
31263associatoryortak bir şekilde hafıza ya da hayal gücüne olay veya fikirleri getirme süreciyle alakalı
31264collaborateortak çalış
31265collaboratorsortak çalışanlar
31266partner hotelortak çalışılan otel
31267collaboratingortak çalışılıyor
31268joint working grouportak çalışma grubu
31269covarianceortak değişinti
31270covariance matrixortak değişinti matrisi
31271associated stateortak devlet
31272common expressionsortak deyimler
31273common filesortak dosyalar
31274coaxalortak eksenli
31275cooperative, joint ventureortak girişim
31276venturerortak girişimci
31277joint aviation authorities (JAA)ortak girişimli avrupa havacılık idaresi
31278common tasksortak görevler
31279common viewsortak görünümler
31280common dialog libraryortak iletişim kitaplığı
31281common dialogs librariesortak ıletişimler kitaplığı
31282common actionortak işlem
31283co-channel stationsortak kanal istasyonları
31284co-channel interferenceortak kanal karışması
31285co-decision procedureortak karar usulü
31286joint controlortak kontrol
31287Common User Access, common user access (cua)ortak kullanıcı erişimi
31288common user identificationortak kullanıcı kimliği
31289boilerplate textortak metin
31290common heritageortak miras

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir