Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31291commonalityortak nokta
31292events, commonortak olaylar
31293Common Programming InterfaceOrtak Programlama Arabirimi
31294common queriesortak sorgular
31295shared stockortak stok
31296common-ratedortak tarifeli
31297common carrierortak taşıyıcı
31298common carrier frequencyortak taşıyıcı sıklığı
31299common termsortak terimler
31300joint productortak ürün
31301common databaseortak veritabanı
31302symbiosisortak yaşama
31303investor in a joint ventureortak yatırım ortağı
31304commonnameortakad
31305upstream transactionsortaklarla işlemler
31306in commonortaklaşa
31307joint controlortaklaşa kontrol
31308corporateortaklığa ait
31309partnership, concern, companion, associateortaklık
31310compound financial instrumentsortaklık ve alacaklılık hakkını sağlayan finansal araçlar
31311symbiosisortakyaşama
31312symbiontortakyaşar
31313center, Align Center, center align, center aligned, center on pageortala
31314average, mean, Avg, center alignment, averagenessortalama
31315average transfer rateortalama aktarım hızı
31316AveragingOrtalama alınıyor
31317averageortalama almak
31318Avg. alloc rateOrtalama ayırma oranı
31319Avg Unit PriceOrtalama Birim Fiyatı
31320average biomassortalama biyokitle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir