Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31351end of medium (ascii character) (em)ortam sonu karakteri
31352From Media TypeOrtam Türü
31353exports mediaortam verir
31354About Media PlayerOrtam Yürütücüsü Hakkında
31355Append to mediaOrtama devam et
31356eject mediaortamı çıkar
31357disable mediaortamı devre dışı bırak
31358enable mediaortamı etkinleştir
31359erase the mediaortamı sil
31360classify mediaortamı sınıflandır
31361Identify MediaOrtamı Tanı
31362Flip mediaOrtamı ters çevir
31363medialessortamsız
31364hortensia, medianortanca
31365hollow conductorortası boş iletken
31366midstortasında
31367pelagic trawlortasu trolü
31368centerortaya
31369to bring outortaya çıkarmak
31370to springortaya çıkıvermek
31371emergenceortaya çıkma
31372to come forthortaya çıkmak
31373resurfacedortaya çıktı
31374align middle, Align Center, center justifyortaya hizala
31375center alignedortaya hizalı
31376center wraportaya kaydırma
31377center justifyortaya yasla
31378AlignCenter, centeralignortayahizala
31379shuttingörtme
31380euphemismörtmece

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir