Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3121to huntavlamak
3122unfished groundavlanılmamış yer
3123to huntavlanmak
3124court, yard, quadrangle, courtyardavlu
3125avocado, avocado tree, avocado pearavokado
3126EuropeAvrupa
3127European Network and Information Security AgencyAvrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı
3128Constitution for EuropeAvrupa Anayasası
3129Europe AgreementsAvrupa Anlaşmaları
3130European Atomic Energy CommunityAvrupa Atom Enerjisi Topluluğu
3131EAECAvrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET)
3132EURATOMAvrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM)
3133Treaty establishing the European Atomic Energy CommunityAvrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Antlaşma
3134European Union, EUAvrupa Birliği
3135Treaty on European UnionAvrupa Birliği Antlaşması
3136European Union Institute for Security StudiesAvrupa Birliği Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü
3137European Union AnthemAvrupa Birliği Marşı
3138Official Journal of the European Union (JO)Avrupa Birliği Resmi Gazetesi
3139European Union Charter of Fundamental RightsAvrupa Birliği Temel Haklar Şartı
3140European Union Satellite CentreAvrupa Birliği Uydu Merkezi
3141Citizenship of the European UnionAvrupa Birliği Vatandaşlığı
3142CFSPAvrupa Birliğinin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP)
3143Pillars of the EUAvrupa Birliğinin Sütunları
3144European Regional Development Fund (ERDF)Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
3145European Environment Agency (EEA)Avrupa Çevre Ajansı
3146European Maritime Safety AgencyAvrupa Deniz Güvenliği Ajansı
3147European Training Foundation (ETF)Avrupa Eğitim Vakfı
3148EEAAvrupa Ekonomik Alanı (AEA)
3149Agreement on the European Economic AreaAvrupa Ekonomik Alanı Anlaşması
3150European Economic CommunityAvrupa Ekonomik Topluluğu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir