Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31501Automatic StylesOtomatik Biçemler
31502AutoFormat, Auto Format, automatic formatOtomatik Biçim
31503AutoFormat BeginOtomatik Biçim Başlat
31504AutoFormat DialogOtomatik Biçim ıletişimi
31505AutoFormat OptionsOtomatik Biçim Seçenekleri
31506AutoFormat EndOtomatik Biçim Sonlandır
31507AutoFormatOtomatik Biçimlendir
31508Automatic FormattingOtomatik Biçimlendirme
31509AutoFormats, Auto FormatsOtomatik Biçimler
31510automated ticket and boarding passotomatik bilet ve geçiş kartı
31511automatic data processingotomatik bilgi işlem
31512AutoStitchOtomatik Birleştir
31513AutoMergeFieldOtomatik Birleştirme Alanı
31514enable autojoinotomatik birleştirmeyi etkinleştir
31515Auto spaceOtomatik boşluk
31516Auto-spacingOtomatik boşluk ayarlama
31517Automatic sizeOtomatik boyut
31518Auto ResizeOtomatik Boyutlandır
31519AutorunOtomatik çalıştırma
31520automatic longlineotomatik çapari
31521Auto DialerOtomatik Çevirici
31522auto-exitotomatik çıkış
31523AutoClipArtOtomatik Clip Art
31524Auto ChangeOtomatik Değiştirme
31525Automatic replacementsOtomatik değiştirmeler
31526automatic controlotomatik denetim
31527Auto ContinueOtomatik Devam
31528Auto ContinueOtomatik Devam Etme
31529Automatic FootnoteOtomatik Dipnot
31530Automatic footnote referencesOtomatik dipnot referansları

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir