Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3151EECAvrupa Ekonomik Topluluğu (AET
3152Treaty establishing the European Economic CommunityAvrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşma
3153European Committee for Electrotechnical StandardisationAvrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
3154europe etsiavrupa etsi
3155European Food Safety AuthorityAvrupa Gıda Güvenliği Otoritesi
3156Europe DayAvrupa Günü
3157European Aviation Safety Agency (EASA)Avrupa Hava Güvenliği Ajansı
3158European Medicines Agency (EMEA)Avrupa İlaç Ajansı
3159European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC)Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı İzleme Merkezi
3160European Agency for Safety and Health at WorkAvrupa İş Sağlığı Güvenliği ve Ajansı
3161CEEP, European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of GeneralAvrupa Kamu İşletmeleri ve Genel Ekonomik Yarar İşletmeleri Merkezi
3162European CommissionAvrupa Komisyonu
3163European Coal and Steel CommunityAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
3164ESCSAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)
3165Treaty establishing the European Coal and Steel CommunityAvrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma
3166Council of EuropeAvrupa Konseyi
3167European CouncilAvrupa Konseyi (Zirve)
3168European ConventionAvrupa Konvansiyonu
3169European System of Central Banks (ESCB)Avrupa Merkez Bankaları Sistemi
3170European Central Bank (ECB)Avrupa Merkez Bankası
3171CEDEFOP, European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi
3172European OmbudsmanAvrupa Ombudsmanı
3173European Monetary InstituteAvrupa Para Enstitüsü
3174European ParliamentAvrupa Parlamentosu
3175Union of Industrial and Employers’ Confederations of EuropeAvrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonu Birliği
3176European Defence AgencyAvrupa Savunma Ajansı
3177European Court of AuditorsAvrupa Sayıştayı
3178European Trade Union ConfederationAvrupa Sendikalar Konfederasyonu
3179European Political CooperationAvrupa Siyasi İşbirliği
3180European Social FundAvrupa Sosyal Fonu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir