Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31891Abstract, nuböz
31892self-disciplineöz-disiplin
31893self-confidenceöz güven
31894autocorrelationöz ilinti
31895smooth-houndöz köpekbalığı
31896self esteemöz saygı
31897bardozan
31898self-purificationözarıtım
31899autoregressionözbağlanım
31900autoregressive (AR)özbağlanımlı
31901autoregressive processözbağlanımlı süreç
31902autoregressive moving average (ARMA)özbağlanımlı yürüyen ortalama
31903autoregressive processözbağlanımsal süreç
31904UzbekÖzbek
31905uzbeközbekçe
31906Uzbekistan, UzbekstanÖzbekistan
31907autotrophic, autotrophözbeslenen
31908autotrophyözbesleyicilik
31909selfieözçekmiş
31910eigenvalueözdeğer
31911eigenvalue equationözdeğer denklemi
31912thymus, thymus glandözden
31913identicalözdeş
31914identificationözdeşim
31915identityözdeşlik
31916identity simulationözdeşlik benzetimi
31917identity signal, identity signözdeşlik imi
31918identity operatorözdeşlik işleci
31919auto, Automaticözdevimli
31920auto incrementözdevimli artır

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir