Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31921auto adjustözdevimli ayar
31922auto linközdevimli bağ/bağlantı
31923auto logonözdevimli bağlantı
31924automatic Startupözdevimli başlama
31925auto-feedözdevimli besleme
31926auto callözdevimli çağırma
31927auto-dimözdevimli görüntü karartma
31928Auto Updateözdevimli güncellemek
31929autosaveözdevimli kaydetme
31930autosave frequencyözdevimli kaydetme sıklığı
31931auto attributeözdevimli öznitelik
31932auto selectözdevimli seçme
31933automated teller machineözdevimli vezne
31934auto answerözdevimli yanıt
31935Auto Repeatözdevimli yineleme otomatik yineleme
31936Automationözdevin
31937Automationözdevinim
31938automataözdevinir
31939maxim, adage, motto, aphorism, byword, apophthegmözdeyiş
31940impedanceözdirenç
31941centerözek
31942centralözeksel
31943centralized controlözeksel denetim
31944central momentözeksel moment
31945centralized test systemözeksel sınama düzeni
31946centralizedözekselleş(tiril)miş
31947decentralizedözeksiz
31948decentralized computer networközeksiz bilgisayar ağı
31949decentralized operationözeksiz işletim
31950decentralizationözeksizleştirme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir