Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
31981selective call (Selcal)özel çağrı
31982custom pin mapözel dağılım haritası
31983delete custom pin mapözel dağılım haritası sil
31984create or open custom pin mapözel dağılım haritası yarat veya aç
31985close custom pin mapözel dağılım haritasını kapat
31986shamusözel dedektif
31987custom controlsözel denetimler
31988custom controls libraryözel denetimler kitaplığı
31989custom dial dllözel dll çevir
31990custom textureözel doku
31991custom rotateözel döndürme
31992custom return addressözel dönüş adresi
31993custom dpiözel dpi
31994custom buttonözel düğme
31995exceptionözel durum
31996Add ExceptionsÖzel durum ekle
31997exception list, exceptions listözel durum listesi
31998exceptionsözel durumlar
31999exception listözel durumlar listesi
32000edit exceptionözel durumu düzenle
32001custom levelözel düzey
32002custom insertözel ekle
32003custom maxözel en büyük
32004custom minözel en küçük
32005custom access rightsözel erişim hakları
32006custom labelözel etiket
32007custom actionsözel eylemler
32008special price offerözel fiyat teklifi
32009custom formsözel formlar
32010custom widthözel genişlik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir