Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
32041Import Custom ListsÖzel Listeler Al
32042Get information about the Custom ListsÖzel Listelerden bilgi al
32043custom logoözel logo
32044leasehold improvements amountözel maliyet bedeli
32045leasehold improvementsözel maliyetler
32046custom desktop iconsözel masaüstü simgeleri
32047special-nterest attractionözel merak atraksiyonu
32048special-interest holidaysözel merak tatilleri
32049custom textözel metin
32050dedicated modeözel mod
32051custom dot matrixözel nokta vuruşlu
32052tutorözel öğretmen
32053private schoolözel okul
32054create customözel oluştur
32055Add Custom AutoFormatÖzel Otomatik Biçim Ekle
32056custom autofilterözel otomatik süzme
32057custom joysticközel oyun çubuğu
32058custom programs folderözel programlar klasörü
32059custom colorözel renk
32060define custom colorsözel renk tanımla
32061custom colorsözel renkler
32062Add to Custom ColorsÖzel Renklere Ekle
32063custom pictureözel resim
32064franchiseözel satış hakkı
32065custom pageözel sayfa
32066custom pagesözel sayfalar
32067custom shapeözel şekil
32068custom shapesözel şekiller
32069custom tabsözel sekmeler
32070custom iconsözel simgeler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir