Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
3181European Committee for StandardisationAvrupa Standardizasyon Komitesi
3182European Standardisation BodiesAvrupa Standardizasyon Kuruluşları
3183European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garantie Fonu
3184Single European Act (SEA)Avrupa Tek Senedi
3185European Telecommunications Standards InstituteAvrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü
3186European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA)Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansı
3187European CommunityAvrupa Topluluğu
3188Court of Justice of the European CommunitiesAvrupa Toplulukları Adalet Divanı
3189CJEC/ECJAvrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD)
3190Court of First Instance of the European CommunitiesAvrupa Toplulukları İlk Derece Mahkemesi
3191Commission of the European CommunitiesAvrupa Toplulukları Komisyonu
3192Court of Auditors of the European CommunitiesAvrupa Toplulukları Sayıştayı
3193European Consumers’ Organisation (BEUC)Avrupa Tüketici Örgütü
3194BEUCAvrupa Tüketici Örgütü (BEUC)
3195European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi
3196European Foundation for the Improvement of Living and Working ConditionsAvrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Vakfı
3197European Investment BankAvrupa Yatırım Bankası
3198EIBAvrupa Yatırım Bankası (AYB)
3199European Agency for ReconstructionAvrupa Yeniden Yapılanma Ajansı
3200European Anti-fraud Office (OLAF)Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi
3201European Anti-fraud Office (OLAF)Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF)
3202EuropeanAvrupalı
3203chaffinchavrupaya ait küçük bir kuş türü
3204to cadgeavuç açmak
3205handfulavuç dolusu
3206palmtop computeravuçiçi bilgisayar
3207counsel, attorney, advocate, lawyer, solicitor, intercessor, barrister, advocator, pleader, barrister-at-lawavukat
3208attorneys, bar associationavukatlar
3209consolationavunç
3210solaceavuntu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir